Grænseløse Gud: Det bedste venter forude

Foruden åbningsgudstjenesten, som søndag aften dansk tid blev livestreamet, bød general Brian Peddle officielt Frelsens Hærs territorialledere velkommen til den internationale lederkonference i Vancouver, Canada. Hovedparten af territoriallederne er til stede, mens enkelte fra blandt andet Asien, Afrika og Østeuropa som følge af visum-problemer er henvist til at deltage i konferencen online.

Ved konferencens start betonede generalen sin tro på, at Frelsens Hær stadig har det bedste i vente, ligesom han gjorde det klart, at Hærens teologiske og etiske principper også kan betyde, at fremtiden kan byde på modstand og modvilje.

Høje forventninger til almagtens Gud

Med trosiver og overbevisning satte han ord på sin tro på såvel almagtens Gud som på fremtiden og sagde blandt andet: ”Mit hjerte er fyldt til bristepunktet af et evigt håb, hvis fundament er dybt forankret i Guds nåde, der altid er tilstrækkelig.”

”Jeg har overgivet mine forventninger til disse dage til den Gud, der ’formår at gøre langt mere’, og jeg har bedt: ’Din vilje ske’. Min tro og tillid er sat umådeligt højt, fordi jeg er overbevist om, at vi er i hans hånd. Mine dage som leder af og en del af denne hær forbliver ubeskrivelige, min tro på almagtens Gud driver mig til at råbe ind i vor ukendte fremtid, at jeg med dig kan være forvisset… Det bedste venter forude.”

Både de tilstedeværende og dem, der fulgte med online, lyttede opmærksomt til budskabet, og i forhold til de sidstnævnte udtrykte generalen sin sørgmodighed over deres distancerede deltagelse. ”Jeg beder imod yderligere adskillelse i verden og håber på bedre tider. Samtidig tilstræber vi med teknologiens hjælp på fuld deltagelse af alle vore territorialledere,” sagde han.

Vi vil komme på kant med verden

I sin tale tilskrev generalen djævelen for den polarisering, der aktuelt præger verden. Ikke blot som en ’brølende løve’, hvis gerninger er åbenlyse og let lader sig identificere, men også en intrigant, snigende modstander, der søger at ødelægge alt, hvad salvationister har kært.

”Verdensopfattelsen antyder, at vi er intolerante, ikke længere befinder os på den rigtige side af historien, forældede i vor tro, og at evangeliets moralnormer ikke længere er acceptable. Lovgivere er ofte ikke kristne, har begrænset bibelkundskab og bekymrer sig mindre om dens lære. Resultatet er, at vi i de kommende år ofte vil komme på kant med verden. Jeg hører i mit hjerte Josvas ord: ’Vær frimodige og stærke”. Hvis der nogensinde har været en tid, hvor Booths vision om en verdensomspændende ’one army’ kunne blomstre, er det nu.”

Vi må være trofaste

Generalen tilskyndede lederne til at modstå djævelens ambition om at gøre os eftergivende i vor spiritualitet og opfordrede til i stedet at blive ’graciøst nidkære og endda militante’. ”En sådan middelmådighed ville være syndig og en tilfredsstillelse for den, der søger vor død. Kirken har stået som et fyrtårn, og selv når det har været værst, er Guds mission marcheret fremad, og tusinder har fundet tro. Ethvert kompromis på nuværende tidspunkt forekommer grotesk. Vi må være trofaste,” sagde han.

Generalen tog også målrettet fat på det udfordrende spørgsmål om ’menneskelig seksualitet’ og tilskyndede Frelsens Hærs lederskab til at ’facilitere samtaler, der kan hjælpe vore folk til at tjene uden diskrimination’, og fastslog, at Frelsens Hærs doktrin er udformet med det formål at give åndelig vejledning og ikke er designet til at omfatte enhver dimension af menneskelig seksualitet og kønsidentitet.

Vort standpunkt er uændret og ikke under revision

”Jeg bekræfter vort standpunkt som uændret og ikke under revision. Jeg bemærker, at dette er en ringe trøst for dem, der er uenige samt dem, der kun i ringe grad har mødt nåde i hæren, når de har haft mest behov for det. Vores ambivalens, fordomme og fordømmelse har ikke ført nogen til Jesus. Der kan ikke blive tale om en billigelse af, men snarere en vilje til at ’gå med’,” sagde han.

Han fortsatte: ”Vi må fuldt ud udforske og opleve, hvad det vil sige at blive en hær for ’hvem som helst’, en frelsens hær. Hvis vi udelader vores lære fra samtalen og i stedet ved Guds nåde lader Kristus stå klart som verdens frelser, vil noget af smerten og de sårede følelser måske kunne begynde at aftage. Måske kommer uenigheden om ’for eller imod’ mindre i fokus, og måske vil vi fuldt ud forstå, hvad det vil sige at være skabt i hans billede.”

Forpligtet på Frelsens Hærs globale mission

I forhold til konferencens øvrige emner betonede generalen det vigtige spørgsmål om, hvorvidt fremtidens Frelsens Hær er egnet til sit formål. Her understregede han, at der bevidst er afsat tid i programmet til at sætte fokus på vor identitet, vore folk og vore prioriteter.

Generalen udtrykte ligeledes sin anerkendelse af Frelsens Hærs humanitære arbejde og den betydelige indsats, Frelsens Hær yder på væsentlige områder som sundhedspleje, uddannelse og husly. I tillæg til dette understregede han det globale behov for denne ’forunderlige, internationale, kristne bevægelse’ med dens bibelske budskab og tjeneste, motiveret af Guds kærlighed.

Han mindede om, at Frelsens Hærs globale mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møde de menneskelige behov uden diskrimination – og, konkluderede han: ”Vi forpligter Hæren og os selv til den Gud, der ’formår at gøre langt mere’ og i vor grænseløse Guds kyndige hænder. Amen.”

Rapporten her kan læses på engelsk på adressen sar.my/2022ICL Her vil der i løbet af ugen komme yderligere bulletiner fra den internationale lederkonference i Vancouver, Canada.

Scroll to Top