Information fra ledelsen

Pr. 1. november 2022

Major Lone Hertz – Korpsleder Odense korps sammen med nuværende korpsleder Strange Christensen.

Pr. 1. februar 2023

Major Steven Thomas – Personalechef.

Major Camilla Thomas – Assisterende programchef (50%) & sekretær for lederudvikling (50%).

Pr. 1. marts 2023

Kommandør Hannelise Tvedt (p) – Projektleder Gilleleje udpost (deltid).

På vegne af territoriallederen

Joan Münch
Chefsekretær

Scroll to Top