Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Holland, Tjekkiet og Slovakiet territorium.

Bønnefokus 17. – 23. oktober 2022
HOLLAND, TJEKKIET OG SLOVAKIET TERRITORIUM
Territorialleder: Kommandører Hannelise Tvedt

Bønneemner fra Holland:

 • Nylige undersøgelser viser, at mindre end 50 procent af den hollandske befolkning betragter sig selv som religiøse. Bed om visdom og kreativitet for at nå det hollandske samfund med evangeliet.
 • Bed om, at vi må finde nye måder at komme i forbindelse med mennesker og skabe nye trosfællesskaber.
 • Tak Gud og pris ham for at sende nye medarbejdere til at bringe høsten ind. Bed om, at vi må modtage flere nye kristne høstarbejdere.
 • Bed for børne- og ungdomsarbejdet i vore korps og korpscentre. At vi må give plads til, at en ny generation kan rejse sig og tjene Gud på nye og kreative måder.
 • Bed for vore officerer, ansatte og frivillige, der er passioneret dedikerede i at tjene de udsatte og oversete. Bed for deres sikkerhed, sundhed og energi efter to meget intense år med Covid-19.
 • Bed om afhængighed og ledelse af Helligånden samt dristige hjerter, der tør træffe modige beslutninger.
 • Bed om, at den hollandske regering ikke ændrer på retten til at hyre medarbejdere ud fra en religiøs begrundelse.
 • Bed for tryghed og åbenhed for medarbejderne i vore sociale tilbud, idet vi fortsætter vort fokus på kristen identitet.
 • Bed for det nationale bønnenetværk, som er på vej ind i en ny fase. At det må knytte bånd til separate, aktive bønnegrupper i Holland. At det nationale bønnenetværk må nå ud til hele Frelsens Hær.
 • Bed for vor romabefolkning, idet vi fortsætter med at udvikle vore tjeneste blandt den.
 • Bed for ofre for menneskehandel samt for visdom og dømmekraft for officerer, ansatte og frivillige, der er involveret i denne tjeneste.
 • Bed for det forsatte arbejde blandt flygtninge, der er blevet fordrevet fordrevet som følge af konflikter.

Bønneemner fra Tjekkiet og Slovakiet:

Den nationale leder:

 • Bed for styrket samarbejde mellem Frelsens Hærs sociale arbejde og feltarbejdet.
 • Bed om flere midler til at kunne udvide korpsarbejdet i Tjekkiet og Slovakiet.
 • Bed om, at myndighederne må støtte Frelsens Hær i at udvikle det sociale arbejde for sårbare børn og voksne i Tjekkiet og Slovakiet.

Socialtjenesten i Tjekkiet:

 • Det ser ud til, at Covid endnu ikke har fået det sidste ord i socialtjenesten, så lad os bede om beskyttelse for personalet og brugerne i vanskelige tider.
 • I løbet af foråret fuldender vi lanceringen af Frelsens Hærs arbejde i Pilsen (Tjekkiets fjerdestørste by). Vi beder om Guds velsignelse, tålmodighed og visdom over enhver, der er involveret i etableringen af Frelsens Hær nyoprettede virke i denne by.

Frelsens Hærs menighedsliv:

 • Tak Herren for de nye kaldelser, han har lagt på hjertet hos mennesker, der har valgt at tjene som officerer i Frelsens Hær.
 • Bed om visdom fra Gud og lydighed mod hans ledelse i opdraget med at lede mænd og kvinder til frelse i Kristus.
 • Bed for økonomisk og personalemæssig stabilitet i den gudgivne tjeneste i Tjekkiet og Slovakiet.
 • Bed for børn og unge, at de må finde deres åndelige hjem i Frelsens Hær.

Frelsens Hær i Slovakiet:

 • Bed om yderligere tjenere, der efter Guds hjerte vil arbejde i Slovakiet, både officerer, undervisere og socialarbejdere.
 • Bed om visdom og åbenbaring i forhold til, hvor man skal åbne nye børnehaver og i forlængelse af dette, etablere menigheder. Vi beder om konkrete lokaliteter. Vor langsigtede vision er etablering af børnehaver for romabørn i deres egne beboelser, som der er cirka 700 af i Slovakiet.
 • Bed for teamets enhed og beskyttelse, så enheden må vare ved i de kommende år. Vi ved, at dette er Helligåndens arbejde og ikke vores.
 • Bed for passioneret, loyal og nåderig tjeneste i de kommende år for hver enkelt tjener og medarbejder.
 • Bed for arbejdet i Bratislava (Slovakiets hovedstad), om åbne døre i byen og kommunen samt for en vision for korpset. Situationen her er forskellig fra de andre steder, hvor Frelsens Hær arbejder.
Scroll to Top