Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier, commands og regioner.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respective territorier, commands og regioner. Denne uges bøn gælder Mellemøstregionen (Bahrain, Kuwait, Oman og De Forenede Arabiske Emirater).

Bønnefokus 28. november – 4. december 2022
MELLEMØSTREIONEN (BAHRAIN, KUWAIT, OMAN OG DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER
Regionsledere: Kaptajnerne Doug og Janet Newman. Assisterende regionsledere: Majorerne Jeff og Margaret Stafford

Bønneemner:

Mellemøstregionen

Vi priser og giver Gud al æren:

 • fordi, vi er i stand til at mødes for at prise og ære Gud i disse muslimske lande, kongedommer og stater.
 • for de dedikerede og passionerede soldater, der hver især spiller en så afgørende rolle i vor Frelses Hær-familie – ved at være Kristi hænder og fødder, idet han åbner døre og viser vejen.
 • for muligheder for at hjælpe samfundets udsatte med fornødenheder som mad, husly, helbredstjek, repatrieringsnetværk samt social og åndelig støtte.

Vi beder Gud:

 • om, at han vil lede til vækst for Frelsens Hær i Mellemøsten.
 • om at kalde salvationister i Mellemøsten tilbage i deres korps, for at styrke ’folden’ efter hans hensigt og til hans ære.
 • om at åbne vore øjne og hjerter for nye muligheder i hele regionen.
 • om at bekæmpe uretfærdighed, hvor vi møder den.
 • om, at vi må kunne dele Guds kærlighed med alle, vi møder, uden diskrimination gennem vor kærlighed, omsorg og hellige livsførelse.
 • ressourcer til at imødekomme de mange forskellige behov.
 • om at muliggøre anerkendelse og juridisk registrering som kirke i golfstaterne.
 • om, at han som følge af afstande og påkrævede rejser vil give officererne fysisk, åndelig og mental beskyttelse og rejsenåde.
 • om, at de, som er ofre for menneskehandel, er blevet bondefanget og deporteret, må modtage Guds beskyttelse, helbredelse og støtte til at imødekomme enhver form for gæld, der måtte opstå i bestræbelsen på at forbedre deres families situation.

Bahrain

Pris Gud for:

 • at lokalt lederskab utrætteligt arbejder for at møde korpsets og samfundets behov.
 • muligheder for at opsøge og opnå kontakt til mange, der er blevet narret eller handlet, og nu befinder sig i en desperat situation i dette land.
 • at kongeriget Bahrain har udtrykt ønske om at indlemme Frelsens Hær i dets netværk af trossamfund som en registreret, uafhængig kirke.

Bed:

 • om, at Gud må bibringe dem, som korpset hjælper, holdbare løsninger på deres omstændigheder, såsom sikker og lønnet beskæftigelse, passende leveforhold og omsorg for deres familier derhjemme.
 • om, at processerne i forbindelse med at blive en registreret kirke, må gå glat.

 Kuwait

Pris Gud:

 • for korpsets dedikerede soldater, der fortsat er en inspiration, styrke og lyskilde her i landet.
 • for de muligheder for at tjene, han lægger tilrette for os, på vore arbejdspladser, skoler, hjem og i samfundet.
 • at børnene og de unge bliver ved med at vokse i deres tro, og at teenagerne engagerer sig i musikteamet og medvirker i møderne.
 • at vi kan være en del af en kombineret fængselstjeneste, der tilbyder åndelig og praktisk støtte i fængsler og udrejsecentre.

Bed:

 • om åndelig vækst hos Frelsens Hærs medlemmer, at vi alle må søge at kende ham mere og mere.
 • for vores tjeneste i for fængsler og udrejsecentre – og for at vi må blive i stand til sammen med kristne fra andre kirkesamfund at gå ind i disse områder og forkynde på mange sprog og støtte de kristne. Bed om, at Guds kraft må være mærkbar, hans dyrebare børn opmuntres og styrkes, og at han vil åbne flere muligheder for at række evangeliet til andre.
 • for ’C-klinikken’, et tilbud, hvor frivillige læger og sygeplejersker etc. hver fredag yder gratis behandling i en klinik under National Evangelical Church Kuwait (NECK). Klinikkens navn kommer af de fire c’er: ’Care, Counsel, Consultation and Connection’ (på dansk: omsorg, rådgivning, konsultation og kontakt). Bed for alle de frivilliges fortsatte sundhed, for donationer af basale ressourcer og beskyttelse for alle. De vigtigste indsatser er måling af blodtryk og blodsukker, helbredsproblemer, der kan føre til alvorlig sygdom uden mennesker selv er klar over det. Bed om, at Gud fortsat må drage disse mennesker ind, så livsstilsændringer og medicinsk behandling kan foretages.

Oman

Pris Gud:

 • for fantastiske soldater, der har været trofaste på trods af ikke at have haft officersstøtte. De har holdt fanen højt og har opretholdt forbindelsen med alle deres soldater og venner. En fremragende gruppe af lokale ledere.
 • for korpsmedlemmernes trofasthed og store offervilje.

Bed:

 • om, at vi må være i stand til at finde innovative måder at opmuntre disse soldater og venner på.
 • om veje til at styrke enheden, idet Salalah er meget langt væk fra Muscat og Sohar. Isolationen kan være meget vanskelig.
 • om ressourcer. Vi har behov for søndagsskoleressourcer såvel som feriebibelskoleressourcer på tamilsk.

De Forenede Arabiske Emirater

Pris Gud:

 • fordi De Forenede Arabiske Emirater gradvist er ved at vende tilbage, og folk er begyndt at genoptage deltagelse i gudstjenester. Vi er så taknemmelige for de få, der virkelig holdt fast i frelsens formål og betydning, som deltog i zoom-møder og opmuntrede hinanden via beskedtjenesten, WhatsApp. 
 • fordi vores bibelstudier er velbesøgte, og at vi netop har startet en gruppe for kvinder i Abu Dhabi. 

Bed:

 • Vi har behov for at se et større antal mennesker, der kommer regelmæssigt til gudstjenester.
 • om flere arbejdere til høsten. Det er et meget flygtigt samfund, og man kan godt blive modløs, når mennesker, der har været meget trofaste, vender tilbage til deres hjemlande. Deres sko er ikke lette at udfylde. *
 • om, at Gud på mirakuløs vis vil åbne de døre, der virker så lukkede. Vi ved, at hvis Gud åbner døren, vil ingen være i stand til at lukke den.
 • om, at enhver soldat må være et vidne for Jesus gennem vor levevis, det vi siger og den måde vi interagere med alle, vi møder.

(*) Frelsens Hærs virke i golflandende kan til en vis grad tilskrives regionens omfattende olieproduktion. Blandt arbejdsstyrken i olieindustrien er således en del gæstearbejdere fra især Asien. Heriblandt også en gruppe med Frelsens Hærs baggrund, som i sin tid tog initiativ til at samles til gudstjeneste i Kuwait. Dette førte siden til en appel til Frelsens Hærs internationale hovedkvarter om at sende ledere til arbejdet i Kuwait. Ønsket blev efterkommet i august 2008, og siden er arbejdet i Golfen vokset yderligere.

Scroll to Top