Ny sergent, nye soldater og nyt civilt medlem i Nykøbing Mors

Frelsens Hær i Nykøbing Mors fejrede fjerde søndag i advent med både indsættelse, indvielse og optagelse. Mens kredsen søndag den 18. december voksede med to nye soldater og et civilt medlem, blev korpslederen således forfremmet til sergent.

Gudstjenestens mødeleder og prædikant var distriktsleder for Frelsens Hær i Jylland og på Fyn, major Jens Nielsen. I tillæg til dette havde han samtidig fornøjelsen af at forfremme og indsætte korpsleder Lis Hansen som sergent og ved samme lejlighed indvie to nye soldater, Chang Strauss og Kai Rosenberg Andersen samt et civilt medlem, Heidi Edel Iversen.

Udnævnelse til sergent for et korps i udvikling

Lis Hansen overtog egentlig ansvaret som korpsleder i Nykøbing Mors korps som en frivillig tjeneste allerede i august. Her afløste hun feltsergent Ole Christensen, der efter 15 års trofast tjeneste i limfjordsbyen (for anden gang) gik på pension.

Aftalen med Lis var imidlertid, at tiden i første omgang skulle betragtes som ’prøveordning’, hvor hun kunne se, om korpsledergerningen var noget for hende… og det var det.

Distriktsleder for Frelsens Hær i Vest-Danmark, major Jens Nielsen forestod søndagens udnævnelser og indrullering i Nykøbing Mors korps.

Lis Hansen har gjorte det godt og videreudviklet et korps, der samler mennesker i alle aldre. Korpset i Nykøbing Mors har således både ungdomsarbejde, café, ældreklub og loppemarked.

I lørdags gennemførte korpset en vellykket juleuddeling, ligesom et kor af medlemmer og frivillige flere gange de seneste uger har været på gaden for at indsamle penge til julehjælpen.

Grundet den positive udvikling overvejer den nyudnævnte sergent og hendes folk at skifte lillesalen ud med den store sal som fast gudstjenestelokale. Ved Lis Hansens indsættelse den 7. august kunne korpset mønstre 37 deltagere, og på en kold regnvejrssøndag den 18. december var der 15 til stede.

Forstærkning til et tjenende fællesskab

Efter indsættelsen fulgte indrulleringen af nye i medlemskredsen.

De nye soldater, Chang Strauss og Kai Rosenberg Andersen, har igennem længere tid være fast inventar i korpset, ligesom det nye civile medlem, Heidi Edel Iversen, også føler sig godt modtaget og hjemme i fællesskabet.

Både Chang Strauss og Kai Rosenberg Andersen aflagde vidnesbyrd og fortalte blandt andet om deres vej til Frelsens Hær og korpset i Nykøbing Mors. Fælles for dem begge var, at det betød meget for dem at være en del af den næstekærlige tjeneste, som korpset udfører for andre.

Herunder et vue over søndagens forsamling i limfjordsbyen.

Scroll to Top