Julehilsen fra Frelsens Hærs landsleder

Kære gode medarbejdere,

Denne julehilsen på FH-portalen skriver jeg til alle jer, som jeg tænker på som medarbejdere i og for Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Det gælder både I, som er ansatte, officerer, soldater og civile medlemmer samt I, som er med og gør en frivillig indsats hele året – og ikke mindst nu i december.

På vegne af Frelsens Hærs ledelse falder det mig naturligt at sige tak. Men jeg håber, du også må opleve en lige så stærk taknemmelighed fra mindst tre andre sider, nemlig dine medmennesker, Gud og dig selv.

Du yder næppe først og fremmest din indsats for Frelsens Hærs ledelse, vil jeg tro. Det du gør, gør du for dine medmennesker, som behøver en hånd, fællesskab og praktisk næstekærlighed. Her håber jeg, du møder taknemlighed.

Det du gør, gør du også for Gud, hvorfra jeg også håber, du mærker taknemlighed og kærlighed. For det tredje er det helt i orden at klappe dig selv på skulderen, se dig i spejlet og sige tak til dig selv. For den som giver, får også meget tilbage.

Julens kristne budskab er grænsesprængende med så mange dimensioner: Jesus, der kom som lys i mørket og som menneske lig dig og mig i et hjælpeløst barns skikkelse, men samtidig en begivenhed, hvor himlen åbnede sig og englene proklamerede, at Jesusbarnet var intet mindre en verdens frelser.

Denne proklamation om frelseren bærer vi videre, til og med i navnet som Frelsens Hær. På samme måde som Gud blev kød og blod i Jesu skikkelse, kan du og jeg give kød og blod til Guds virke blandt mennesker i dag. Vi er ikke engle eller englekor, men sammen og på forskellig vis, kan vi formidle julens glade budskab om, at Gud vil have med os at gøre. Ja, at han vil give af sin kærlighed gennem dig og mig. Intet mindre.

Jeg håber, du må se dig selv som en del af denne opgave, og at din jul må blive god, så du oplever både at kunne give og tage imod.

Glædelig jul!

Jan Risan
Landsleder

Scroll to Top