General Brian Peddles nytårshilsen

”Træd ind i dette nytår med tillid til Gud,” lyder opfordringen fra Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle. Nytårshilsen kan ses i en video herunder, ligesom budskabet kan læses i en dansk oversættelse.

Et nyt år rummer altid et stort potentiale, og de fleste af os bruger gerne lidt tid på at tænke over det ukendte landskab forude. Vi overvejer nytårsforsætter, vi overvejer ‘at begynde igen’ – foretage ‘en ny start’ eller starte med ‘en blank side’. I nogle tilfælde er der endda ting, vi ønsker at lægge bag os, hvor noget nyt i os opstår og insinuerer, at et ændret menneskeligt fokus vil gøre en forskel.

Hvert år kommer disse stemmer: ‘Få styr på dine handling’; ‘Du kan gøre det bedre’; ‘Tag dig sammen’; ‘Vær ikke så uorganiseret’; ‘Fokuser på de rigtige ting’. Det er ikke altid let at komme godt fra start.

Når jeg tænker over al den indsats, hvor jeg har forsøgt hårdere, bliver jeg mindet om gammeltestamentlige beretninger om mennesker, der konstant gjorde en gigantisk indsats for at sikre et ret forhold til Gud. Ligesom dem prøver vi hårdere, stræber og praktiserer vores religion i håb om, at alt bliver godt.

Hvis dette lyder som dig og det er sådan, du har det, når du byder 2023 velkommen, har jeg nogle gode nyheder, knyttet til, hvordan vi indleder dette nytår og gør tingene rigtigt.

Jeg vil introducere dig til én-gang-for-alle-Gud. ”For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud.” (Romerbrevet 6,10). For nogle kan dette være et nyt perspektiv, men det har en baggrund. Guds bestemmelse for os begyndte med en ny pagt med afsæt i et kors. Her er fokus på, hvad Gud har gjort for os og ikke vor egen stræben og indsats. Det er en ny begyndelse, der fødes i dynamikken i den personlige overgivelse.

Så træd ind i dette nytår med tillid. Ikke en tillid, der kommer af din menneskelige indsats, men snarere af at slå følge med vor en-gang-for-alle-Gud, der siger, ”min nåde er dig nok”.

Hebræerbrevet 9,28 siger: ”Sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder.” Det gælder også os. Johannesevangeliet 1,29 lyder: ”Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.”

Sandheden om, at Kristus døde én gang for alle, rummer også den sandhed, at han lever, og fordi han lever, kan også vi leve. Når vi dagligt vandrer med Gud, så lad os konfrontere det timelige og åndelige på en sådan måde, at uanset hvad der kommer, forbliver sandheden om Guds handling på vore vegne klippefast. Det betyder, at uanset hvad der kommer – hvis økonomien svigter, hvis sundheden udfordres, hvis vore planer forstyrres, og selv hvis det, vi frygter mest, bliver en realitet, er vi sikre i hans hænder, fuldt ud klar over hans bestemmelse.

På ’overgivelsesarenaen’ hænger et banner, hvor der står: “Gud er med os, og han er trofast”. På det grundlag kan vi nærme os hver dag i det nye år som ”mere end sejrende” (Romerbrevet 8,37), og i bevidstheden om, at Kristus har ‘overvundet verden’ (Johannes 16,33), fordi hans nåde er nok, og han er trofast.

Romerbrevet 5,8 sammenfatter det med ordene: ”Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.” Det er gjort én gang for alle… og det ændrer alt.

Må Gud rigt velsigne dig i hele 2023.

Brian Peddle
General

Scroll to Top