Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Spanien og Portugal command.

Bønnefokus 30. januar – 5. februar 2023
SPANIEN OG PORTUGAL COMMAND
Commandledere: Oberstløjtnanterne Karina og Rafael Giusti

Bønneemner:

Tak Gud:

 • For hjælp og støtte og for den åndelige fornyelse, der fulgte efter kongressen med besøg af generalen.
 • For officerer, soldater og frivillige, der år efter år villigt giver deres tid og tjeneste i det sociale arbejde.
 • For de fire kadetter.
 • For de tjenestemuligheder, vi har i vort command.
 • For nye soldater, der er indviet, og at der trods ’timingen’ for pandemien kommer folk i vore korps.

Bed til Gud:

 • Om nye muligheder for evangelisering.
 • Om åndelig og fysisk styrke til vore korpsofficerer.
 • Om, at de, der oplever Guds kald, må tage troskridt og søge officersuddannelsen.
 • Om visdom til at udvikle nye måder til korpsenes selvfinansiering.
 • Om Guds ledelse i forbindelse med commandets nye strategiplan.
 • For commandets økonomi.
 • Om, at alle korps må opfylde forsagelsesugens mål, og at alle må opleve velsignelsen ved at give.
 • Om, at alle arrangementer, der er planlagte for voksne, børn og unge må være vellykkede, således at mennesker bliver omvendt og overgivet til Gud.

Scroll to Top