Bøn for Frelsens Hærs ledere. Den kommende uge: Bøn om visdom

Fra februar til maj 2023 inviterer kommandør Bronwyn Buckingham, verdenssekretær for åndeligt liv og udvikling, den internationale Frelses Hær til at forenes i bøn for Frelsens Hærs ledere – hver uge med fokus på et konkret aspekt ved lederskab.

Bøn om visdom

Nådige og kærlige Gud!

Vi anerkender dig som kilden til vore bedste råd og vejledning og tror på, at du altid leder os på måder, der er bedst for os.

Vi beder om, at vores ledere stadigt må udvikle deres følsomhed over for din stemme ved at give sig tid til at være i din nærhed.

Fyld dem med din visdom, mens de lytter til dig i uforstyrrethed.

Omgiv dem ligeledes med mennesker, der bistår dem med kyndige råd og opmuntring og fyld dem med en ånd af ydmyghed til at acceptere den samlede visdom.

Bevar dem stærke mod enhver stemme, der søger at afskrække eller underminere, og indstil deres ører til ord, der giver råd og vejledning mod et kristuslignende, frugtbart lederskab.

Tak for din generøsitet til at udgyde din visdom over vores ledere og give dem mulighed for at opfatte dine veje og træffe beslutninger, der er tilpasset dine formål for Frelsens Hær i dag og i fremtiden.

Amen.

Bønneinspiration

Det er muligt at finde inspiration til bønnefremstødet for Frelsens Hærs ledere på adressen https:// sar.my/prayingforleaders

Samme sted er det også muligt at lytte til en videooptagelse af bønnen herover – samt ved at klikke her.

Scroll to Top