Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Sri Lanka territorium.

Bønnefokus 6. – 12. februar 2023
SRI LANKA TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Nihal og Rohini Hettiarachchi

Bønneemner:

  • Bed for udvidelses af arbejdet. I henhold til territoriets strategiplanen arbejdes der på en yderligere udvidelse af arbejdet til områder, hvor Frelsens Hær ikke er til stede på nuværende tidspunkt.
  • Bed for aspiranterne. Vi planlægger i år at optage førsteårs-kadetter parallelt med andetårs-sessionens uddannelse. Nogle vil deltage i undervisningen online, da de allerede er stationeret i nogle af de nævnte udvidelses-distrikter for Frelsens Hærs mission.
  • Bed for generalens besøg. Generalen besøger territoriet i april 2023.
  • Bed for økonomisk og politisk stabilitet i Sri Lanka.
  • Bed for alle officerer og soldater.
Scroll to Top