General Peddle støtter i åbent brev afghanske kvinders rettigheder

Sammen med andre religiøse ledere udtrykker Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle, i et åbent brev til FN og Den Islamiske Konferenceorganisation (OIC) ’dyb bekymring’ over kvinders udelukkelse fra uddannelser i Afghanistan.

Baggrunden er den seneste udvikling i Afghanistan, hvor et forbud mod kvinders adgang til videregående uddannelser trådte i kraft den 20. december 2022. I forvejen havde Taliban forbudt piger at studere på gymnasieniveau, hvilket i høj grad har påvirket optaget af kvindelige studerende på universiteterne.

Den 24. december blev ligeledes bebudet et forbud mod kvindelige medarbejdere i ikke-statslige organisationer og internationale ikke-statslige organisationer.

I brevet opfordres FN’s generalsekretær, António Guterres og andre embedsmænd i organisationen til at være opmærksomme på dette ’katastrofale tilbageslag for menneskerettighederne’.

Spørgsmål til FN og OIC

Blandt de spørgsmål, afsenderne tilskynder til, at der tages op, er følgende:

  • Hvordan er de økonomiske perspektiver af forbuddet mod kvinder, der arbejder i Afghanistan, og hvordan vil forbuddet påvirke de husstande, der har kvinder som eneforsørgere – herunder også forbuddets indvirkning på afghanske drenges situation? Hvor mange drenge og piger findes der i husstande, som potentielt ikke vil have nogen løntager?
  • Hvad er dine prognoser for den afghanske nations generelle økonomi og økonomiske sundhed, når kvinder ikke længere er i stand til at tjene en indkomst i et offentligt virke?
  • Interagerer du med landets mandlige samfundsledere? Støtter disse enstemmigt Taleban i denne beslutning?

I brevet afkræves tilsvarende svar fra OIC, der ligeledes spørges, hvad OIC med sine 56 medlemsstater, der alle er medlemmer af FN, gør ved situationen?

Fortaler for menneskelig værdighed og social retfærdighed

I sin begrundelse for at være medunderskriver, understreger general Brian Peddle Frelsens Hærs rolle som fortaler for social retfærdighed og forpligtelse til at give stemme til dem, som ingen stemme har.

“Frelsens Hær er en international kristen bevægelse, og som sådan er vores Internationale Kommission for Social Retfærdighed (ISJC) i New York repræsenteret i FN. Vores rolle er at advokere for menneskelig værdighed og social retfærdighed for verdens fattige og undertrykte. Det er i denne egenskab, jeg har underskrevet dette brev. Det er vigtigt, at internationale organisationer bruger deres position til at give stemme til dem, som ingen stemme har,” fastslår han.

Brevet afsluttes med på forhånd at takke FN og OIC for deres samarbejde, som skal “hjælpe historien med at dokumentere, hvordan jeres værdsatte organisationer, der repræsenterer alle vore regeringer, fortsat lever op til grundlæggende forpligtelser i forhold til menneskelig velfærd i de mest urolige tider, menneskeheden står over for.”

Brevet kan læses i sin helhed ved at klikke her.

(Oversigtsfoto: Ehimetalor Akhere Unuabona/Unsplash)

Scroll to Top