Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Sverige og Letland territorium.

Bønnefokus 27. februar – 5. marts 2023
SVERIGE OG LETLAND TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Bo og Christina Jeppsson

Bønneemner:

For Sverige:

  • Bed for virkningsfulde måder at formidle evangeliet på, især blandt børn og unge.
  • Bed for ukrainske flygtninge og vort arbejde for at møde deres behov.
  • Bed for rekruttering af nye ledere – officerer såvel som underofficerer.

For Letland:

  • Bed for vort børn-, unge- og familiearbejde. Vi har behov for en leder til dette arbejde således, at  det fortsat må vokse.
  • Bed for vort arbejde henimod selvfinansiering – bed om inspiration, ideer og resultater.
Territoriallederne for Frelsens Hær i Sverige og Letland er obersterne Bo og Christina Jeppsson, der tidligere har været stationeret i Danmark og Grønland territorium.
Scroll to Top