Bøn for Frelsens Hærs ledere. Den kommende uge: Bøn om håb

Fra februar til maj 2023 inviterer kommandør Bronwyn Buckingham, verdenssekretær for åndeligt liv og udvikling, den internationale Frelsens Hær til at forenes i bøn for Frelsens Hærs ledere – hver uge med fokus på et konkret aspekt ved lederskab.

Bøn om håb

Håbets Gud!

Vi priser dig, fordi vi er et påskefolk. Vi står på opstandelsens grundvold.

Dette budskab, evangeliets budskab, giver os et uendeligt håb.

Vi beder for vore ledere, at de må lede an i tillid til denne sandhed og holde fast i det håb, der alene findes i dig.

Håb, der fører til mod og inspirerer til dristighed.

Håb, der giver næring til vedholdenhed og til at finde løsninger på vanskelige problemer.

Håb, der med forventning imødeser, hvad du er i færd med at gøre.

Håb, der giver plads til perspektiver.

Herre, hjælp os alle til at fæstne vort blik, ikke på det synlige, men det usynlige. For det synlige varer jo kun en tid, mens det usynlige varer evigt.

Tak for den frihed, vi har på grund af Jesus, vort levende håb.

Amen.

Bønneinspiration

Det er muligt at finde inspiration til bønnefremstødet for Frelsens Hærs ledere på adressen sar.my/prayingforleaders

Samme sted er det også muligt at lytte til en videooptagelse af bønnen herover – samt ved at klikke her.

Scroll to Top