Bøn for Frelsens Hærs ledere. Den kommende uge: Bøn om tålmodighed

Fra februar til maj 2023 inviterer kommandør Bronwyn Buckingham, verdenssekretær for åndeligt liv og udvikling, den internationale Frelsens Hær til at forenes i bøn for Frelsens Hærs ledere – hver uge med fokus på et konkret aspekt ved lederskab.  

Bøn om tålmodighed

Nådige, kærlige og tålmodig Gud!

Vi anerkender ydmygt og takker dig for den nåde, kærlighed og tålmodighed, du dagligt udøser over vore liv. Intet af dette er fortjent, og vi kan ikke yde noget for at gøre os fortjent til det. Derimod skænkes det os som gaver fra dit hjerte af uendelig godhed.

Vi beder om, at ledere i Frelsens Hær må have hjerter, nådefyldte, kærlige og tålmodige hjerter, der er afspejler Kristus-lignende reaktioner og handlinger over for dem, de tjener.

Giv dem vished om dit nærvær med rigelig tålmodighed til at påtage sig det ansvar og de udfordringer, som hver dag bringer.

Giv dem tålmodighed med mennesker, der kræver ekstra tid og kræfter at forstå.

Når der opstår situationer, der ikke har nogen nem eller hurtig løsning, må din Helligånd da minde dem om, at dine svar altid er værd at vente på – og vil være bedre end noget, de selv kan formår.

Tilgiv den utålmodighed, der så let overmander os alle – de tidspunkter, hvor vi er langsomme til at lytte og for hurtige til at byde ind med vort eget perspektiv og synsvinkler.

Fra vores seniorledere til vore juniorsoldater og alle derimellem, må vi være en hær af mennesker, hvis barmhjertige, venlige, ydmyge, milde og tålmodige hjerter omslutter hverandre og verden omkring os.

Hjælp os Herre, vi beder!

Amen.

Bønneinspiration

Det er muligt at finde inspiration til bønnefremstødet for Frelsens Hærs ledere på adressen sar.my/prayingforleaders

Samme sted er det også muligt at lytte til en videooptagelse af bønnen herover – samt ved at klikke her.

Scroll to Top