Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Angola territorium.

Bønnefokus 24. – 30. april 2023
ANGOLA TERRITORIUM
Territorialleder: Oberstløjtnanterne Stephen og Theresa Malins

Angola-territoriet har haft en udfordrende start på 2023. Dels i forbindelse med den befalhavende officers forsinkede ankomst som følge af visumproblemer og dels i forbindelse med nogle alvorlige bankudfordringer, der forårsager likviditetsproblemer. Men Gud er god og trofast. Vort tema i år er ’genrejsning’, og vi forventer, at vi i alle aspekter af vor tjeneste vil ’rejse os’ som et territorium og gribe de muligheder, der kommer vores vej.

Bønneemner:

  • At territoriet må ’rejse sig’ i effektiv bøn.
  • At territoriet må ’vokse’ i tjeneste og sociale indsatser samt gribe mulighederne for at vinde disciple.
Scroll to Top