Bøn for Frelsens Hærs ledere. Den kommende uge: Bøn om ydmyghed

Fra februar til maj 2023 inviterer kommandør Bronwyn Buckingham, verdenssekretær for åndeligt liv og udvikling, den internationale Frelsens Hær til at forenes i bøn for Frelsens Hærs ledere – hver uge med fokus på et konkret aspekt ved lederskab.   

Bøn om ydmyghed

Elskede Gud!

Det er vort privilegium verden rundt at forene vore hjerter i bøn for vores ledere i Frelsens Hær.

Vi siger ‘tak’ for hver enkelt af dem og anerkender deres dedikation og lydighed mod deres daglige ‘ja’ til din hensigt med deres liv.

I en verden, der hylder selvpromovering, ofte med ringe hensyntagen til andres følelser, beder vi om en modkulturel hos dem, der leder med Kristi ydmyghed.

Ledere, der har overgivet sig til dit herredømme, har ydmygt accepteret, at alt, hvad de har og er, er din fortjeneste – og deres taknemlighed for dette smitter af på deres samspil med dem, de har privilegiet at tjene.

På samme vis som vor Herre Jesus talte og anviste sine disciple en anden måde at om at leve og lede på end i deres omgivelser, er hans undervisning også relevant for alle hans disciple i dag.

Må både vore ledere og os alle, der er Kristi efterfølgere, altid søge at vise hensyn til andres interesser før vore egne, så der er rum for, at din Helligånd kan arbejde i og gennem os og vi kan vise verden en anden vej.

Vi beder dig bevare vore lederes hjerte i harmoni med Kristus, så deres eksempel kan inspirere os alle.

Amen.

Bønneinspiration

Det er muligt at finde inspiration til bønnefremstødet for Frelsens Hærs ledere på adressen sar.my/prayingforleaders

Samme sted er det også muligt at lytte til en videooptagelse af bønnen herover – samt ved at klikke her.

Scroll to Top