’Mission Command’ eller ’den lange skruetrækker’?

Næstformand i Frelsens Hærs bestyrelse, kommandør Eva Marseille gør sig her nogle tanker om strategi og ledelse i en kompleks virkelighed.

’Mission’ og ’command’ lyder som noget, der kunne have relevans for Frelsens Hær. Men ’den lange skruetrækker’ kræver vist lidt forklaring.

Overskriften dækker over to begreber hentet fra en blog skrevet af Alexander With, kaptajn i hæren og cand.soc. fra Center for War Studies, Syddansk Universitet. I bloggen (se link nederst under artiklen) gives denne udlægning af ’den lange skruetrækker’:

”Siden Anden Verdenskrig har kommunikations- og informationsteknologien udviklet sig eksponentielt…. Man kan sidde i Washington og dirigere enheder på den anden side af jorden baseret på omfangsrige rapporter og informationer leveret af disse enheder real time…. Det er oplagt at finde den ekstra lange skruetrækker frem og på afstand detailregulere krigens gang.”

Problemerne med ’den lange skruetrækker’ er dog ifølge hærkaptajnen:

  1. at føreren på stedet næsten altid vil have et bedre billede af sin egen situation, end det fjerne hovedkvarter vil have. 
  2. at, når man er vant til at blive detailstyret – og i øvrigt skal bruge sin tid på at rapportere – mister man viljen, tiden og evnen til selv at tage initiativ.

Er det noget, vi i Frelsens Hærs korps kan nikke genkendende til? Den centralisering, der gennem årtier har kendetegnet samfundet generelt, har også berørt Frelsens Hær, med centralisering af regnskab, lønninger, fundraising, lejre etc.  I en historisk set topstyret organisation kan det derfor virke besnærende, ja endda smart, at finde den lange skruetrækker frem og styre fra HK.

Vestens moderne militær argumenterer for, at man i en kompleks og ofte kaotisk situation skal

”væk fra den detailstyrede tilgang til krig. Førerne på jorden (eller havet) er dem, der har bedst indsigt i egen situation, og skal på eget initiativ kunne handle efter chefens hensigt og ikke efter chefens ordre”.

Dette er, hvad der ligger i udtrykket ’Mission Command’, en kommandokultur og et ledelseskoncept, som nyder høj anerkendelse også i moderne virksomhedsledelse. En chef giver ikke sine underordnede præcise ordrer, men et klart defineret mål og de nødvendige rammer. Så finder de underordnede selv de bedste løsninger i forhold til de lokale forhold.

Frelseskrig anno 2023

Frelsens Hær driver sin mission i en meget forskelligartet og særdeles kompleks virkelighed. Den tid er for længst forbi, hvor alle korps var ens og der blev givet præcise ordrer til, hvad der skulle ske. Vi skal ikke lære de unge officerer og soldater at parere ordrer – selv om det også er godt at kunne i visse situationer – men udruste dem til at træffe beslutninger, tage initiativ og lede modigt.De skal på eget initiativ kunne ”handle efter chefens hensigt og ikke efter chefens ordre”. Så ’Mission Command’ er lige noget for os.

Det kommer ikke af sig selv

Mission Command har vist sig at være en overlegen måde at føre krig på.  Ikke desto mindre, siger Alexander With, er det ”noget, som mange taler om, men som færre praktiserer, når det kommer til stykket.” Det skyldes især to ting. For det første, at viljen til at afgive kontrol strider imod den menneskelige natur, og for det andet, at det kræver en høj grad af forberedelse. Skal det lykkes, kræves der nemlig tillid, ærlighed og professionalitet på alle niveauer, det vil sige, at vi ved, hvad vi laver og er udrustede til det ansvar, vi bærer. Det kræver selvledelse, det vil sige selvforståelse og selvkontrol. Ingen tvivl om at ’Mission Command’ er vejen frem i Frelsens Hær, men det kræver at vi på alle niveauer ved hvem vi er og kender vores mission.

“Det er ikke svært at træffe beslutninger, hvis man kender sine værdier.”
(Roy Disney)

At vide hvem vi er

Når Frelsens Hærs bestyrelse har arbejdet med udgivelsen af en ny værdibog for Danmark og Grønland, er det netop for at sætte fokus på vores identitet.

Vores værdigrundlag, har som sådan ikke ændret sig, idet det jo er nøje forbundet med vores trosgrundlag, det bibelske menneskesyn, og det stor kærlighedsbud. Det vil vi gerne sætte fokus på, og alle, som er en del af Frelsens Hærs virke, det være sig i korps, institutioner, genbrug eller administrationskontorer, skal forstå vores identitet og forholde sig til vores grundværdier.

Men værdier på et stykke papir er i sig selv intet værd. Kun værdier, der er synlige, gør en forskel: for trivsel og arbejdsklima, for resultatet af vores arbejde, og for modtagelsen af det budskab vi bringer.

Hvordan bliver værdierne synlige?

Værdibogen ligger nu klar til alle – nu skal den ud at arbejde! Og det er en proces, som vi håber alle medarbejdere (officerer, soldater, ansatte, frivillige) vil gå i gang med. Tal sammen i det team, du tilhører, om hvad værdierne betyder for jer, hvad der er vigtigt for hver enkelt i gruppen. Tal om, hvordan disse værdier bliver synlige i jeres arbejde, og bliv enige med hinanden om nogle ’værdiudsagn’: sådan vil vi helt konkret handle for at synliggøre denne værdi.

Det at sætte værdiudsagn på papir, og måske endda hænge dem op på væggen, hjælper en til at efterleve det, og det giver også mulighed for at evaluere og justere fra tid til anden.

Alexander Withs blog om ’Mission Command’ kan læses ved at klikke her. 

Scroll to Top