Frelsens Hærs værdibog

Frelsens Hærs tro og opgave har i alle år været et velkendt fundament og er velbeskrevet i både Frelsens Hærs internationale programerklæring og vore trosartikler. Men væsentlige er også Frelsens Hærs værdier.

Vi taler ofte om værdier i forskellige sammenhænge, både personlige værdier og fællesskabsværdier. Men hvad er Frelsens Hærs værdier?

Svaret på det spørgsmål er centralt, fordi en fælles forståelse af Frelsens Hærs kerneværdier og kerneopgaver forbinder det vidtforgrenede arbejde og de medlemmer og medarbejdere, der udfører det i et stærkt værdibaseret fællesskab.

Ved indførelsen af den nye ledelsesmodel for halvandet år siden, var det således afgørende for den nye bestyrelse at fokusere på Frelsens Hærs værdier og kultur som et fundament, før andre store strategier og planer blev udarbejdet.

Som et resultat af dette arbejde er en værdibog for Frelsens Hær blevet udarbejdet. Det er en lille letlæst bog, men den favner hele Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Selv om vi har forskellige roller som ansatte, officerer, medlemmer eller frivillige, er det vort håb at værdierne, som de er beskrevet i bogen, vil præge kulturen og være tydelige kendetegn på os, der repræsenterer Frelsens Hær.

Også Frelsens Hærs trosgrundlag står kort beskrevet i værdibogen. Der er gjort med en forventning om, at også vore ansatte skal være bekendt med dette aspekt, dog uden at være en personlig forpligtelse for den enkelte.

Der vil fremadrettet komme mere information, inspiration og konkrete eksempler på, hvad værdierne betyder for såvel enkeltpersoner som for bestyrelsen. Det samme gælder i forhold til de planer og prioriteringer, vi i Frelsens Hær vil foretage. Så følg med her på FH-portalen!

Bogen vil snart være tilgængelig i papirformat i alle vore korps og virksomheder, ligesom du vil kunne få den på festivalen, som afholdes den 9. – 11. juni. Men allerede nu er den tilgængelig online.

Så begynd gerne nu at udforske vore fælles grundværdier, der er beskrevet på side otte og ni – og tænk over, hvad de betyder for dig og for Frelsens Hær, hvor du er.

Du finder værdibogen ved at klikke her.

Jan Risan
Landsleder

Scroll to Top