Højesterådet: Optakt med økumeniske hilsner og opmuntring til bøn

Frelsens Hærs højesteråd træder i dag den 22. maj formelt sammen for at indlede processen med valg af Frelsens Hærs 22. general og verdensleder.

Som optakt til de kommende drøftelser mødtes højesterådets medlemmer ligeledes i går søndag til refleksion, lovprisning og bøn.

Økumenisk bevågenhed og opmuntring

Ved sammenkomsten fik de selskab af ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby og hans kone, Caroline samt den tidligere biskop for Kensington Graham Tomlin med sin kone, Janet. Den økumeniske bevågenhed blev yderligere betonet af videohilsner fra biskop Ivan Abrahams, generalsekretær i World Methodist Council, pastor Dr. Casely Essamuah fra Global Christian Forum og pastor César García fra Conference of Secretaries of Christian World Communions.

I sit oplæg tog ærkebiskoppen af Canterbury afsæt i Lukasevangeliet 18, 27 med et budskab om, at det, der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud, ligesom han takkede Frelsens Hær for dens tjeneste.

”Må Gud i sin store barmhjertighed forny os alle i vor tjeneste,” lød det blandt andet.

En åndelig øvelse og et stort ansvar

Højesterådet har formelt kun én opgave – at vælge Frelsens Hærs general og verdensleder. Med dette in mente opfordrede kommandørerne Massimo Tursi og Jane Paone, henholdsvis ansvarlig for processer omkring governance-udvikling og international sekretær for økumeniske relationer på IHK, rådsmedlemmerne til at være åben for Guds stemme og Helligåndens ledelse.

Begge beskrev det at træde sammen som Frelsens Hærs højesteråd som både en åndelig øvelse og et stort ansvar, hvor medlemmerne er kaldet til at være ’af samme sind’.

Ligesom de delegerede i London har indledt processen i en atmosfære af bøn, opfordres også den internationale Frelsens Hær til at bede for de kommende dages drøftelser og resultat.

En række bønneressourcer er således tilgængelige via adressen sar.my/prayforhighcouncil, ligesom en bladrevenlig bønneguide er tilgængelig ved at klikke her.

Gense velkomst- og afskedsmøde online

Som tidligere oplyst på FH-portalen blev medlemmerne af højesterådet budt officelt velkommen til London ved et møde i Westminster Central Hall i lørdags, som samtidig var det officielle afskedsmøde for general Brian Peddle som verdensleder og kommandør Rosalie Peddle som verdenspræsident for Frelsens Hærs kvindeorganisationer.

Mødet blev livestreamet og kan genses via følgende link: sar.my/welcome-livestream

Scroll to Top