Højesterådet: Fire kandidater til posten som kommende general

Det konkrete arbejde med at vælge Frelsens Hærs 22. general blev indledt i går eftermiddag, og allerede sent i aftes kunne navnene på de nominerede til posten som verdensleder for Frelsens Hær bekendtgøres.

De nominerede er følgende: Kommandør Lyndon Buckingham, Frelsens Hærs stabschef, kommandør Kenneth Hodder, national leder for Frelsens Hær i USA, kommandør Merle Heatwole, territorialleder for det nordlige latinamerikanske territorium og oberst Diana Macdonald, territorialleder for Pakistans territorium.

I tillæg til disse blev også kommandør, Keith Conrad, international sekretær for Afrika-zonen, nomineret. Han takkede imidlertid for tilliden, men afslog af forskellige årsager at stille op.

Samtidig fik et par af nomineringerne straks indflydelse på højesterådets forsatte arbejde.

Højesterådet har siden den 18. maj været samlet på Frelsens Hærs konferencecenter, Sunbury Court, i udkanten af London.

Forud for indstillingen af kandidater havde et udvalg således siden tirsdag været nedsat for sammen med de øvrige rådsmedlemmer at udforme et spørgeskema, som mulige kandidater og deres eventuelle ægtefæller skal besvare.

Udvalget er bredt sammensat og bestod indtil i aftes af kommandør Merle Heatwole (formand) fra det nordlige latinamerikanske territorium, kommandør Devon Haughton fra det caribiske territorium, kommandør John Kumar Dasari fra Indiens sydøstlige territorium, kommandør Bente Gundersen fra Holland, Tjekkiet og Slovakiet territorium, kommandør Miriam Gluyas fra det australske territorium, oberst Alfred Banda fra Zambia territorium og oberst Diana Macdonald, territorialleder for Pakistan territorium.

Ny udvalgsformand og præsident

Da kommandør Merle Heatwole nu har accepteret at være valgbar, har han imidlertid måtte udtræde af udvalget og overlade formandsposten til kommandør Miriam Gluyas.

Ligeledes betyder nomineringen af kommandør Kenneth Hodder, at han må træde tilbage som højesterådets præsident, en funktion der i stedet overdrages til kommandør Brad Bailey, der er territorialleder for USA’s centrale territorium.

Pause indtil fredag

Højesterådet træder kort sammen torsdag morgen, hvorefter de nominerede og deres ægtefæller frem til fredag morgen forbereder deres taler og besvarer rådets spørgeskema.

Fortsat forbøn for højesterådet

Nedskrevne bønner fra salvationister i hele verden indgår ved højesterådets samlinger og andagter.

Mens proceduren fortsætter, opfordres den internationale Frelsens Hær til fortsat forbøn, hvilket ligeledes gælder for de forsamlede på Sunbury Court.

En integreret del af højesterådets samlinger, anført af dets kapellan, kommandør Yusak Tampai fra Indonesien, er således nedskrevne bønner fra salvationister fra alle dele af verden.

Bønnerne blev dels formuleret på små kort og lagt i bønneskåle ved det kombinerede velkomst- og farvelmøde i Westminster Central Hall i lørdags, og dels indsendt online. Hver gang højesterådet samles til et møde, læses således nogle af disse bønner op.

Hvis man ønsker at bidrage med en nedskreven bøn, kan det ske ved at klikke her.

En række bønneressourcer er ligeledes tilgængelige via adressen sar.my/prayforhighcouncil, ligesom en bladre- og printervenlig bønneguide er tilgængelig ved at klikke her.

Scroll to Top