Ny stabschef og international sekretær for kvindearbejdet udpeget

Til august får Frelsens Hær ny næstkommanderende.

Frelsens Hærs verdenschef, general Brian Peddle har annonceret, hvem der fra 3. august overtager ansvaret som henholdsvis stabschef og international sekretær for Frelsens Hærs kvindearbejde.

Ny på posterne bliver kommandørerne Edward Hill og Shelley Hill, der for tiden virker som henholdsvis international sekretær og zonesekretær for Frelsens Hær i USA og Caribien.

Valget af ny stabschef er foretaget af den nuværende stabschef, kommandør Lyndon Buckingham, der fra august overtager posten som general og verdensleder for Frelsens Hær. Et valg, general Brian Peddle udtrykker sin glæde over:

”Efter samtale med den nyvalgte general glæder det mig at kunne meddele, at han har valgt og udpeget kommandør Edward Hill til stabschef og kommandør Shelley Hill som verdenssekretær for Frelsens Hærs kvindearbejde,” lyder det således i en udtalelse.

Bred ledelseserfaring

Kommandørerne Hill har siden deres udnævnelse til officerer i juni 1993 varetaget en række ansvar som korpsledere, ungdomsledere, divisionschefer, programsekretærer og chefsekretærer i såvel USA, Asien og Canada.

Før de tiltrådte deres nuværende ordrer i 2021, var de således i tre år chefsekretær og territorial sekretær for kvindearbejdet i Canada og Bermuda territoriet, ligesom de forud for dette i to år bestred tilsvarende ansvar i Singapore, Malaysia og Myanmar territoriet.

I hjemlandet har de fortrinsvist gjort tjeneste i USA’s vest-territorium, hvor deres første ordre gik til østaten Hawaii. Herfra fulgte en årrække som henholdsvis divisionsungdomsledere og medarbejdere på officersskolen, inden de i 2002 genoptog korpsarbejdet med fem års virke som korpsledere i Pasadena Tabernakel korps.

I 2008 vendte de tilbage til Hawaii og Stillehavs-divisionen som henholdsvis divisionschef og ansvarlig for kvindearbejdet, før turen i 2012 gik til det territoriale hovedkvarter som programchef og territorialt ansvarligt for kvindearbejdet – og herfra, fire år senere, videre ud i international tjeneste.

Ny topledelse for Frelsens Hær

Når Kommandørerne Hill fra 3. august optager deres nye ansvar som næstøverste i Frelsens Hær, efterfølger de kommandørerne Lyndon og Bronwyn Buckingham, der fra samme dato tiltræder som henholdsvis ny general og verdenspræsident for Hærens kvindeorganisationer. Parallelt med dette lederskifte går de nuværende internationale ledere, general Brian og kommandør Rosalie Peddle, på pension.

Scroll to Top