Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Finland og Estland territorium.

Bønnefokus 12. juni – 18. juni 2023
FINLAND OG ESTLAND TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Patrick og Anne-Dore Naud

Bønneemner:

Tak til Gud:

  • For nye mennesker, der er kommet til tro, for nye soldater og medlemmer samt for nye programmer, der er udviklet i flere korps
  • For vore fire kadetter i fleksible officersskole-forløb – tre fra Finland og en fra Estland.

Bed til Gud:

  • I juli 2023 vil der ske vigtige ændringer i den territoriale ledelse. I Finland pensioneres de nuværende territorialledere, mens nye tiltræder, ligesom også posten som chefsekretær og territorial sekretær for kvindearbejdet skifter hænder. I Estland tiltræder ligeledes nye regionale ledere. Bed for en glidende overgang og for, at de nye ledere må finde sig til rette i deres nye roller og ansvar – og bed også for deres børn.
  • Bed for alle officerer og deres familier – og særligt for dem, der optager nye ordrer i løbet af sommeren.
  • Bed Gud om at kalde nye mennesker til officerskab i både Finland og Estland.
  • Bed for børn og unge samt familiearbejdet. Bed om kompetente mennesker, der kan hjælpe med at udvikle denne vigtige tjeneste.
  • Bed Gud om at give visdom til de mange vigtige beslutninger, der skal træffes på hovedkvarteret vedrørende økonomi og ejendomme.
Scroll to Top