Bisættelse samt takke- og mindesamvær for general Shaw Clifton

Som tidligere meddelt blev Frelsens Hærs 18. verdensleder, general Shaw Clifton (p), den 29. maj forfremmet til herligheden. Han bisættes fredag den 23. juni klokken 16.30 (dansk tid) fra Beckenham Crematorium i Beckenham, UK, efterfulgt af et takke- og mindesamvær på officersskolen i London klokken 20.30 (dansk tid). Begge begivenheder livestreames – se links herunder.

Følgende mindeord er udsendt af Frelsen Hærs stabschef og nyvalgte general, kommandør Lyndon Buckingham.

Shaw Clifton blev født i Belfast, Nordirland den 21. september 1945, og som officersbarn fandt hans opvækst sted i forskellige områder af Storbritannien. Han studerede senere jura ved King’s College, University of London, hvor han fik en bachelorgrad i jura. Sammen med sin kone, Helen, som han mødte allerede som 12-årig i sit hjemmekorps i Edmonton, blev han antaget til officersskolen i London som kadet i blod- og ild-sessionen og blev udnævnt til officer i Frelsens Hær den 5. juli 1973.

Hans første ordre som korpsofficer gik til Burnt Oak, hvor han gjorde tjeneste i et par måneder, inden han med ordre på det internationale hovedkvarter (IHK) gennemførte yderligere studier og opnåede en bachelorgrad i divinity, ligesom han på universitetet modtog en pris for bibelske og historiske studier.

I juli 1974 gjorde han i seks måneder tjeneste på IHK’s litterære afdeling, inden han modtog sin første ordre til international tjeneste, nemlig Mazowe Secondary School, Rhodesia (nu Zimbabwe), hvor han blev vicerektor i 1975 og havde sit virke frem til maj 1977.

I maj 1977 blev han korpsleder i Bulawayo Citadel, i Zimbabwes næststørste by, hvor han i juli samme år blev forfremmet til kaptajn.

I januar 1979 vendte kaptajnerne Shaw og Helen tilbage til Storbritannien og blev korpsledere i Enfield, hvor de gjorde tjeneste indtil maj 1982.

Herefter gik turen tilbage til IHK, hvor han i syv år var juridisk og parlamentarisk sekretær – og i maj 1989 blev forfremmet til major. I dette tidsrum blev han sideløbende Ph.d. i religionshistorie fra London Universitet. Hans afhandling kom senere til at danne baggrund for bogen Crown of Glory, Crown of Thorns, der udkom i 2015.

I juni 1989 vendte han tilbage til korpsledergerningen, denne gang til Bromley Temple, inden han fra maj 1992 blev divisionschef for Durham and Tees Division (der i dag indgår i North East England Division).

Endnu et ansvar som divisionschef fulgte, men denne gang i Massachusetts i USA’s Øst-territorium, hvor han med rang af oberstløjtnant var udstationeret i to år, inden endnu en oversøisk ordre førte parret til Pakistan, hvor han med i næsten fem år var territorialleder, først med rang af oberst og fra den 30. marts 2000 med rang af kommandør.

Herefter fulgte yderligere to ordrer som territorialleder, først i New Zealand, Fiji, Tonga og Samoa territorium fra marts 2002 til juni 2004, og derefter i Storbritannien og Irland territorium, indtil han den 2. april 2006 blev valgt som den 18. general i Frelsens Hær, en post han tiltrådte den 2. april 2006 og bestred indtil sin pensionering fra aktiv officerstjeneste den 1. april 2011.

Som general stod Shaw Clifton i spidsen for en Frelsens Hær med vokseværk, hvilket blandt andet betød, at 13 nye lande blev føjet til de lande Frelsens Hær officielt arbejder i. Hans passion for social retfærdighed førte til oprettelsen af den Internationale Kommission for Social Retfærdighed (ISJC) i New York. Han var ivrig fortaler for kvinder på lederposter og afviste at indsætte nye divisionschefer, undervisningsansvarlige eller territoriale kabinetsudnævnelser, medmindre kvinder blev udpeget i samme grad som mænd. Antallet af medlemmer i Højesterådet blev udvidet for at sikre en mere rimelig repræsentation af kvindelige officerer.

Kort efter sin pensionering, den 14. juni 2011, oplevede Shaw Clifton et stort personligt tab, idet hans kone kommandør Helen Clifton blev ramt af kræft og forfremmet til herligheden. De havde delt ægteskab og tjeneste i næsten 44 år. I sine selvbiografiske essays Something Better… skriver han: ”Nu ville jeg vie mig til døgnet rundt at drage omsorg for Helen indtil Herren tog hende hjem til himmelen… At drage omsorg for hende og møde hendes behov var et privilegium, som var endnu mere helligt, mere evigt vigtigt end at være general.”

I september 2013 giftede general Clifton sig med kommandør (Ellen) Birgitte Brekke, som han ligeledes hylder i Something Better… – ligesom han i de samme essays, udtrykker sin kærlighed og beundring for sine børn og svigerbørn samt hengiven interesse for sine otte børnebørn.

Udover sine lederevner vil general Clifton blive husket for sin skarpsindighed, en ånd af pastoral følsomhed og medfølelse, som blev værdsat af dem, der kendte ham. Han var også en mand med betydelig litterær begavelse og en produktiv forfatter. Blandt hans mange bogtitler kan nævnes Strong Doctrine, Strong Mercy, Growing Together (med Helen Clifton) og Something Better…, hvor sidstnævnte er en række selvbiografiske essays, der ‘viser meget af hans hjerte og sind, såvel som meget om Hæren, der blev oprejst af Gud.’

Bøgerne Who Are These Salvationists? og New Love rummer helliggørelseslæren i traditionen fra Samuel Logan Brengle. Hertil kommer det niende bind af den historiske serie, The History of The Salvation Army, et bogprojekt, der strakte sig over 30-måneder. Han fortsatte med at skrive indtil sine sidste dage og producerede her ni-bindsserien, Twenty Talks…, hvoraf de sidste to afventer udgivelse. Også igangsættelsen af en ny Handbook of Doctrine og engelsk sangbog er vidnesbyrd om en dyb overbevisning om begges afgørende plads i Frelsens Hærs liv.

Gennem sin tid som officer gjorde han tjeneste i Frelsens Hærs Doctrine Council og International Spiritual Life Commission. Han var stiftende medlem af UKI- territoriets Moral and Social Issues Council og gæsteforelæser ved International College for Officers fra 1979 til langt ind i pensionsalderen, ligesom han forelæste på William Booth College.

Når vi takker Gud for general Shaw Cliftons liv og tjeneste, udtrykker vi samtidig vor dybeste medfølelse og forsikrer om vor forbøn for hans kone, kommandør Birgitte Brekke-Clifton, hans børn, Matthew, Jennifer og John samt deres familier. Arven fra hans liv og tjeneste vil forblive hos mange mennesker på de steder, hvor han tjente, både i Storbritannien og rundt om i verden.

General Shaw Clifton bisættes fredag den 23. juni klokken 16.30 (dansk tid) fra Beckenham Crematorium i Beckenham, UK. Ceremonien forestås af kaptajn John Clifton og livestreames via linket: watch.obitus.com (Username: gove8478 | Password: 190066). Herfter følger et takke- og mindesamvær på officersskolen i London klokken 20.30 (dansk tid), som livestreames via følgende link: salvationarmy.org

Scroll to Top