Festival med fællesskab, fornyelse og nye officerer

Frelsens Hær har brug for nye udtryksformer, der passer til vor tid, lød budskabet på Frelsens Hærs festival i weekenden – der i sig selv var en ny udtryksform med vægt på fællesskab og åndelig fornyelse.

Festival er for mange synonymt med god musik, godt fællesskab og gode muligheder for at få stillet tørsten. Ingredienser, der ligeledes indgik, da Frelsens Hær i Danmark og Grønland i weekenden den 9. – 11. juni mødtes til festival i København.

Flere forbipasserende tog imod tilbuddet om forbøn på festivalpladsen.

Især det sidste blev stærkt betonet, da kommandør Eva Marseille ved åbningsmødet opfordrede de fremmødte til ’at drikke dybt af Ånden’, hvilket gennem weekendens events blev ivrigt efterkommet. Samme metafor stod også centralt i budskabet fra festivalens hovedtalere, kommandørerne Anthony og Gillian Cotterill, territorialledere i Storbritannien og Irland – og med en ikke så fjern fortid som chefsekretærer i Danmark og Grønland.

Nutidige koncepter til nutidige behov

Ved et af festivalens seminarer delte Anthony Cotterill således erfaringer fra ’nye udtryksformer’ i Frelsens Hærs arbejde i Storbritannien med en indbygget opfordring til at ’lade Guds Ånd få frit løb’. Et budskab, der med parallel til en omfattende fornyelse af kloaknettet samt med genåbning af sløjfede flodløb i London, blev poetisk opsummeret i sangstrofen, ’Kom som en strøm, som en flod fuld af fred og nåde’.

Velbesøgt seminar med kommandørerne Anthony og Gillian Cotterill i Nørrebro korps.

”De gamle rørsystemer fungerede godt i den tid, de blev konstrueret, men i dag er behovet et andet. Derfor bygges der nu nye rørledninger, ligesom skjulte flodløb genåbnes og skaber nyt liv og åndehuller til glæde for mennesker i den britiske hovedstad. På samme måde har også Frelsens Hær brug for nye udtryksformer og nutidige ’kanaler’ med et uhindret flow af liv,” påpegede han, mens pointen blev fulgt op af et konkret eksempel:

”Vi arbejder i Storbritannien med et nyt koncept under navnet Core Recovery Church, der er et tilbud, målrettet mennesker, som kæmper med forskellige former for misbrug og sociale udfordringer. Der er tale om et menighedstilbud, som indgår som en integreret del af Frelsens Hærs mission, eksempelvis i forbindelse med nogle af vore væresteder. Foreløbigt har vi omkring 20 af disse tilbud, og det er mit håb, at det må udbredes til mange flere byer, sagde han.”

Festival med forfriskning og fornyelse

Budskabet fra det ’hjemvendte’ lederpar om forfriskning og fornyelse gik igen i weekendens forkyndelse og flugtede godt med den velbesøgte festival, der med events for mange målgrupper både ude og inde i sig selv var ’en ny udtryksform’ og en nyskabelse af det gængse kongresformat.

Templet Musikkorps spredte swingende brassmusik over festivalpladsen.

Sammen med vedkommende seminarer var tilbedelse, lovsang og forkyndelse centrale elementer i festivalens program. Med både slidstærke klassikere fra sangskatten, moderne lovsangstoner med lovsangsbands fra Horsens og Valby bag mikrofonerne samt ikke mindst skønsang på grønlandsk fra en veloplagt delegation fra Nuuk, var viften af udtryk både dyb og bred.

Fællesskab under åben himmel

Festivalhygge i cirkusteltet.

Hovedparten af lørdagen søgte deltagerne udenfor på festivalpladsen ved Skt. Thomas Plads tæt på Templet, hvor det lune sommervejr lokkede folk i alle aldre til. Her blev der fra en mindre ’teltby’ budt på såvel information om Frelsens Hærs forgrenende arbejde og forbøn til forbipasserende.

I et tætbefolket cirkustelt blev der fortalt bibelhistorier og fremtryllet farverige ballonsværd og ansigtsmaling i børnehøjde, mens duften af streetfood skabte kø ved to opstillede foodtrucks. Samtidig blæste Templet Musikkorps og Valby Musikkorps på skift swingende brassmusik og skøn festivalstemning ud over pladsen.

Med åndeligt og socialt fællesskab under åben himmel blev festivalens tema, ’Håb og liv i Jesus’ således bredt ud som en åben invitation til alle.

Ordination af nye officerer

De nyudnævnte løjtnanter Eydritt og Jan Marseille.

Et særligt højdepunkt under festivalen var søndagens ordination af to nye officerer, løjtnanterne Jan og Eydritt Marseille, der blev fulgt på vej af kadetkammerater og medarbejdere på den norske officersskole. En højtidelig formiddag, der blev efterfulgt af en festlig udsendelsesgudstjeneste, som gjorde parret og deres fire døtre til vejlensere in spe.

På Frelsens Hærs officersskoler tildeles hver kadetsession et navn. I de nyudnævnte løjtnanters tilfælde lyder sessionsnavnet Reflectors of Holines. En detalje, festivalens anden hovedtaler, kommandør Gillian Cotterill, ikke var sen til at gribe, da hun under søndagens prædiken betonede navnet som et fælles anliggende.

”Vi er alle kaldt til at afspejle Guds lys i en verden, der behøver Kristus. Vi kan godt komme med vor dygtighed og kvalifikationer, men det afgørende er, at vi tjener i Guds kraft,” fastslog hun, mens Jesu programerklæring fra Lukas 4,18 gav ordene yderligere vægt:

”Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og for at udråbe et nådeår fra Herren”.

Gud kan bruge alle

Valby Musikkorps basunblæsere.

Samme skriftsted var ligeledes afsæt for en afsluttende appel fra Frelsens Hærs territorialleder, oberstløjtnant Jan Risan, der betonede ordenes aktualitet i vor tid og formelt sendte forsamlingen ud i tjeneste.

”I den klippefaste tro, at Gud kan bruge os alle sammen til at opfylde Jesus programerklæring i vor tid, vil jeg på Frelsens Hærs vegne sende os alle ud. Overalt i Danmark og Grønland er er behov for håb og liv i Jesus – og netop der, hvor du bor, er der behov for dig,” lød slutreplikken for den forfriskende sammenkomst.

Forud for vejen hjemad og ud i tjeneste responderede flere festivaldeltagere med spontant at gå frem og knæle i bøn, inden fællessangen, ’I frelserens kraft vil jeg gå’ meget passende rundede festivalen af.

Se flere glimt fra festivalen herunder.

Fællessang tilsat territoriets rød-hvide farver og akkompagneret af Valby Musikkorps.
Glimt fra festivalen med events for mange målgrupper både ude og inde:
Scroll to Top