Frelsens Hær på Folkemøde med fokus på menneskelighed og retfærdighed

Folkemødet på Bornholm sætter i disse dage på alle måder dagsordenen, og med på folkestyrets folkefest i Allinge er også Frelsens Hær. Sammen med både lokale og landsdækkende kirker samt kirkelige organisationer indgår Frelsens Hær i forskellige events i teltet ’Himmel & jord.’

Med emneord som etik, værdier og økonomisk politik forenes det himmelske og det jordnære her under samme telt – med præster, politikere og tilhørere i en livfuld treenighed.

Repræsentanter fra Frelsens Hær griber ligeledes mikrofonen i teltet samt anledningen til samtale ved cafébordene udenfor.

Med på holdet af ’bordvagter’ kan man således møde lederen for Frelsens Hær på Bornholm, major Eva Welander, der over en kop kirkekaffe under åben himmel gerne griber anledningen til en snak om tro og liv.

Fokus på menneskelige aspekter

Blandt paneldeltagerne i teltet kan man desuden møde distriktschef for Frelsens Hær i Østdanmark, major Hanne Wahl, som er med i Himmel & jord teltets nationale styregruppe.

Torsdag deltog hun således i en debat sammen med RESAM (Religion & Samfund), et samtaleforum for trossamfundsledere i Danmark, der rejste spørgsmålet: Er der ligeværd og retfærdighed i vort økonomiske system? Hvor svaret blandt andet var, at en stor udfordring når den økonomiske politik fastlægges, synes at være et fravær af fokus på værdier og etik. 

I en paneldebat, arrangeret af Frelsens Hær sammen med Samvirkende Menighedsplejer fredag, blev temaet ’Mennesket bag diagnosen’ sat under lup. En vigtig debat med fokus på inddragelse af oversete kræfter i samfundet. Blandt mange gode pointer blev der her peget på mulighederne i at engagere civilsamfundet og frivillige i psykiatrien både under og efter eventuelle indlæggelser. 

Økumenisk gudstjeneste med kirkeministeren som prædikant

Mere end 2800 events på 200 scener afvikles i løbet af Folkemødets tre dage. I tillæg til debatter og events i det kirkelige hjørne af festivalen står arrangørerne bag ’Himmel & jord teltet også bag en traditionsrig økumenisk gudstjeneste i Allinge Kirke.

Den økumeniske folkemøde-gudstjeneste finder sted i dag lørdag klokken 15.00 og har som altid en politiker som gæsteprædikant. I år er det kirkeminister Louise Schack Elholm (V), der vil prædike over temaet ’Frygt, håb og fred’. Alle er velkomne til gudstjenesten, hvor Frelsens Hær naturligvis også vil være repræsenteret.

Scroll to Top