Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Indiens Øst-territorium.

Bønnefokus 19. – 25. juni 2023
INDIENS ØST-TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Lalhmingliana og Lalhlimpuii

Bønneemner:

  • Vi takker Gud for at møde soldaterne med åndelig forfriskning ved besøget af generalen og verdenspræsidenten for kvindearbejdet ved den territoriale kongres i februar 2023.
  • Vi takker og priser Gud for at velsigne Indiens Øst-territorium med et stigende antal soldaterindvielser.
  • Bed for, at territoriets årstema for 2023, ’Indtag verden med blod og ild’ (baseret på 1. Peters brev 1,19 og Apostlenes Gerninger 2,3) må udmøntes i et vellykket resultat.
  • Bed om kraft og styrke til officerer og soldater idet de søger at føre territoriets strategiplan ud i livet.
  • Bed om, at evangeliet om Jesus Kristus må forkyndes overalt i verden, hvor det endnu ikke er udbredt.
Scroll to Top