Nye ordrer og information

På vegne af landslederen, oberstløjtnant Jan Risan meddeles hermed forflytninger:

Pr. 1. september 2023

Oberstløjtnant Kjersti H. Risan: Sekretær for lederudvikling (50%) i tillæg til Kjerstis nuværende ordre som territorial præsident for kvindeorganisationerne (50%).

Major Camilla Thomas: Distriktsleder, Øst (50%) og assisterende programchef (50%).

Kaptajn Frank Jakshøj: Koordinator for Fadderskaberne (15%) og administrativ medarbejder (85%) ved fundraising.  

Oberstløjtnant Miriam Frederiksen: Efter 14 års frivillig tjeneste som ansvarlig for Fadderskaberne har Miriam valgt at fratræde opgaven fra den 1. september 2023. Vi takker Miriam for hendes trofasthed overfor opgaven gennem årene og den fantastiske indsats, hun har udført inden for denne vigtige del af Frelsens Hærs missionsarbejde. Vi beder om Guds fortsatte velsignelse over hendes liv.     

FHB&U stillingen som Territorial Ungdoms Sekretær vil være vakant fra den 1. september 2023. En daglig leder vil blive udnævnt for at lede det administrative arbejde sammen med formand for NUR.

Major Joan Münch
Chefsekretær

Scroll to Top