Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Malawi territorium.

Bønnefokus 1. – 7. januar 2024
Malawi territorium
Territorialledere: Obersterne Samuel og Theresa Baah  

Bønneemner:

 • Lederskab: Bed om, at Gud må vejlede vore ledere, idet de fortsætter med at lede territoriet i retning af selvfinansiering og soldaters personlige givertjeneste (10 korps er øremærkede til at blive økonomisk selvhjulpne i 2024).
 • Salvationister: Bed for alle territoriets officerer, soldater og medarbejderes åndelige og fysiske velbefindende.
 • Børn og unge: 2024 er blevet udråbt som børnenes og de unges år i territoriet. Bed for børn og unges tjeneste, samt at de fortsat må vokse og alle unge salvatonister må være et redskab for udvidelsen af Frelsens Hærs mission i deres lokalsamfund.
 • Mænds fællesskab: Bed om fortsat vækst for mændenes tjeneste i territoriet, og at mænd må have en iver efter at vinde sjæle for Gud.
 • Den økonomiske situation i Malawi: Bed for Malawis økonomiske situation. Prisen på råvarer er steget kraftigt. Bed om menneskers robusthed og Guds indgriben.

 • Særlige begivenheder i 2024:
  • Territorialt kvindefremstød, der afholdes i Blantyre den 15.-18. august. Bed om, at de kvinder, der deltage i dette stævne, må opleve åndelig fornyelse og vækst gennem deres møde med Gud, så deres liv må forvandles.
  • De årlige divisionskongresser i september.
  • Udnævnelse af nye officerer i november.
  • Territoriale eksekutivkonferencer i juni og december.
Scroll to Top