Nytårshilsen fra Frelsens Hærs ledelse

På vegne af Frelsens Hærs ledelse og bestyrelse vil jeg ønske alle officerer, soldater, medlemmer, ansatte og frivillige et godt nyt år.

Vi har forventninger til, at 2024 vil give os rigtig meget at glædes over i det fællesskab og de opgaver, der udføres i Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Det har vi god grund til i lyset af det gode arbejde, I alle har gjort i både 2023 og mange år før det.

Samtidigt er vi bevidste om, at der også venter os udfordringer i 2024, både uforudsete hændelser og forhold, vi bør være godt forberedte på. For at lykkes bedst muligt og være på forkant med alt, som kan hindre os i vores mission, har vi arbejdet med både strategier, analyser og risikovurderinger. Ligeledes er vi nået til vejs ende med et stort arbejde for at sikre vore rutiner og politikker på den bedst mulige måde.

På sit sidste bestyrelsesmøde i 2023, den 25. november, godkendte bestyrelsen også et budget for hele Frelsens Hær, som i praksis er i balance, dog med et par millioner kroner i underskud, som dækkes af øremærkede ejendomsreserver for en bedre varetagelse af ejendomsvedligehold. De sidste par år er vores økonomi blevet styrket, hvilket vi er taknemmelige for. Men vi er fortsat i en proces, hvor vi på langt sigt må arbejde for en større økonomisk bæredygtighed.

I løbet af vinteren og foråret vil vi alle blive inddraget i spændende samtaler og processer omkring, hvordan den nye strategi kan være relevant og til hjælp i den enkeltes del af Frelsens Hær. I lighed med værdibogen vil du også få en lille strategibog, der beskriver og konkretiserer strategien. Værdierne, som vi alle deler i Frelsens Hær, er en integreret del af strategiarbejdet. De udgør det grundlag, det hele hviler på – hvem vi er og hvad, som er vores mission.

Derfor vil vi også udfordre alle til at tænke over, hvad værdierne ”kærlighed, ansvarlighed, åbenhed, tilgængelighed og engagement” betyder helt konkret. For os der udgør Frelsens Hærs hovedledelse, Kjersti og Jan Risan (territorialledere) og Joan Münch (chefsekretær), vil vi gerne efterleve og forpligte os på værdierne ud fra de ’værdiudsagn’, som kan læses herunder.

Må Gud hjælpe og velsigne os alle.

Jan Risan
Landsleder/bestyrelsesformand

Værdiudsagn ledelsen pr. 6.12.23

Kærlighed:

  • Vi gør vores bedste for at møde mennesker med kærlighed og ydmyghed
  • Personalehåndtering tager højde for den enkeltes muligheder og begrænsninger

Ansvarlighed:

  • Vi er tydelige og ærlige om forventninger og holdninger
  • Vi udviser mådehold mht. forbrug
  • Vi delegerer ansvar og arbejder gennem afdelings- og lokale ledere

Åbenhed:

  • Vi inddrager relevante ledere i beslutningsprocesser
  • Vi er glade for konstruktive input

Tilgængelighed:

  • Vi taler sammen om tingene (hellere end at skrive til hinanden om dem)
  • Vi møder mennesker, der hvor de er/i deres lokale afdeling (når det kan lade sig gøre)

Engagement:

  • Vi tror på det, vi laver – vi er helhjertede i vores tilgang
Scroll to Top