General Buckinghams nytårsrefleksion: ’I den mellemliggende tid’

Frelsens Hærs verdensleder, general Lyndon Buckingham reflekterer herunder over det nye år – både på skrift og i en kort videohilsen:

I skrivende stund nyder jeg dagene mellem jul og nytår.

Det er ferietid, og tempoet er meget langsommere end normalt. Jeg kigger ud over smukke, bølgende grønne bakker, og det er så stille og fredeligt. Jeg kan mærke mit sind og krop gå, ‘aaaaahhhh’. Tak, Herre, for dage med hvile og restitution.

Det er et perfekt tidspunkt til refleksion. Jeg takker Gud for hans nåde, barmhjertighed og kærlighed i mit og min families liv. Jeg anerkender hans trofasthed mod alle sine løfter. Jeg ser hans hånd gennem begivenhederne i 2023. Jeg anerkender uden tøven hans opretholdende nådes indvirken på et år, fyldt med udfordringer og muligheder.

Gud er god. Jeg reflekterer over bønnens kraft, Guds ords vitalitet og glæden ved at være sammen med sit folk. Jeg anerkender privilegiet ved at være engageret i Guds mission, som den kommer til udtryk gennem min tjeneste i Frelsens Hær. Jeg takker også for betydningen af Frelsens Hærs tjeneste rundt om i verden. Jeg er taknemmelig for en verden af salvationister, der har tjent trofast gennem hele 2023, mange under ekstremt vanskelige omstændigheder. Jeres trofasthed og dedikation er en inspiration for mig, ligesom det gør en forskel i verden.

Guds løfter for det nye år

Udtrykket ’den mellemliggende tid’ får nogle til at tænke på det nye år. Jeg ved, at der er mange mennesker, der går året i møde med en vis grad af angst, frygt og usikkerhed. Verden er meget urolig i øjeblikket. Vore nyheder er fulde af rapporter, der øger vores bekymring og får os til at spekulere over, hvad året kan bringe for os alle.

Jeg har reflekteret over nogle skriftsteder, som jeg finder både betryggende og motiverende, idet jeg forbereder mig på at omfavne 2024.

Sefanias’ Bog 3,17: ”Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd som på festens dag.”

Klagesangene 3,22-23: ”Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er stor.”

Esajas 41,10: ”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.”

Med løfter, der omfatter hans nærvær, frelse, kærlighed, styrke og trofasthed, er jeg klar til at omfavne de udfordringer og muligheder, et nyt år byder på. Hvad med dig?

Rede til at begrunde vort håb

Selvom verden kan være fuld af usikkerhed, er vor mission i verden som Frelsens Hær fortsat helt sikker. Lad os fortsætte med at være et folk, der sætter kærligheden til Gud højest, altid opmærksom på muligheder for at give ham pris og påskønnelse for, hvem han er, og hvad han har gjort for os i Jesus. Lad os ’altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver os til regnskab for det håb, vi har’ (1. Peter 3,15).

Vi behøver en global armé, befolket af mennesker, der er rede og villige til at formidle den forskel, Jesus har gjort i vore liv; at frelsen er mulig for enhver gennem troen på ham.

Jeg vil, at vi fortsætter med at vise vor kærlighed til Gud ved at elske andre, især de uelskede, de sårbare og dem, der tvinges ud på kanten af samfundet. At finde måder at drage omsorg for andre bliver en praktisk manifestation af Guds riges værdier.

Kraft til et helligt liv

Jeg opfordrer enhver af os til at være bevidste i vor færd som disciple i 2024 og til at stræbe efter hellighed på alle områder af vore liv. Undervurder ikke den kraft og indflydelse et helligt liv kan have på mennesker omkring jer. Et liv levet til Guds ære og med et oprigtigt ønske om at være en Kristi velduft i verden vil have indflydelse. Selvom vort individuelle bidrag kan være beskedent, kan og vil den kollektive indvirkning være betydelig.

Verden behøver det bidrag, vi kan yde. Om end vi måske er få i antal, kan og vil vi være en mægtig kraft for det gode, når vi er bevidste om vor mission og ved Helligåndens kraft er villige til at involvere os. Jeg er klar!

Guds nåde og fred.

Må Gud velsigne dig,

Lyndon Buckingham
General

General Lyndon Buckinghams videohilsen herunder oversat til dansk:

Godt nyt år!

Dette er en video, optaget juleaften i mit hjemland, New Zealand, forud for julegudstjeneste i Frelsens Hær i Cuba Street i hovedstaden Wellington.

Her samles vi for at sige Gud tak for hans kærlighed, trofasthed og nåde, åbenbaret for os helt personligt i Jesus Kristus.

Det bliver en stor aften.

Mens jeg optager dette, er jeg bevidst om, at der er mange mennesker, der ser ind i det nye år, 2024 med en stor grad af angst, usikkerhed og endda frygt, idet de ser det, som kan beskrives som en usikker fremtid.

Sammen med dette, opmuntres jeg af nogle få vers fra Klagesangene 3,22-23: ”Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er stor.”

Jeg siger til mig selv: ’Herren er min lod, derfor vil jeg vente på ham’.

Jeg ønsker at salvationister verden rundt må opmuntres ved den sandhed, at den Gud, vi tilbeder, og den Gud vi elsker, er en trofast Gud. Hans nåde er ny hver morgen, han vil drage omsorg for os, så længe vi sætter vor lid til ham, og alting vil være vel.

Må Gud velsigne dig!

Scroll to Top