Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands og regioner. Denne uges bøn gælder Mali region.

Bønnefokus 5. – 11. februar 2024
Mali region
Regionsledere: Oberstløjtnanterne Blaise og Evelyne Kombo

Bønneemner:

Tak til Gud:

 • for en god overgangsperiode i forbindelse med lederskift i regionen.
 • for en god start for de nye regionsledere (der tiltrådte januar 2023).

Bøn til Gud:

 • for stabilitet og sikkerhed i begge lande, Mali og Burkina Faso.
 • for, at Malis forfatning må forblive sekulær og give beskyttelse til landets kristne mindretal.
 • om, at Herren må skænke befolkningen i Mali en ånd af enhed, samhørighed og patriotisme.
 • for de regionale ledere, idet de leder Frelsens Hær i en muslimsk sammenhæng.
 • for regional review, der finder sted den 15.-24. april 2024 ved den internationale sekretær samt zonesekretæren for kvindearbejdet.
 • for etableringen af en officersskole i Mali og Burkina Faso-regionen til gavn for fremtidig vækst.
 • om Guds ledelse i forbindelse med optagelsen af aspiranter til officersskab.
 • om Gud ledelse til at nå ud til de unåede gennem Hærens tjeneste i samfundet.
 • for en udvidelse af Frelsens Hærs arbejde i områderne Segou, Fana, Basian Bini, Markala og Kenparana i løbet af 2024.
 • for ændringen af sektioner til distrikter i 2024.
 • for den officielle lancering af en spejderbrigade i Mali og Burkina Faso.
 • om, at både senior- og juniorsoldater må være Kristi sande disciple.
  om, at salvationister må udvikle et oprigtigt og dybt personligt forhold til Herren.
 • om, at flere sjæle må vindes til Jesus gennem Frelsens Hærs tjeneste.
 • om, at Herren må give officerer og aspiranter fortsat åndelig og fysisk sundhed, idet de arbejder i Guds vingård.
 • om, at vi må se muligheder i vore forskellige udfordringer.
 • for gennemførelsen af den regionale aktivitetskalender og strategiplan for 2024.
Scroll to Top