Frelsens Hær bekæmper koleraudbrud i Zimbabwe og Zambia

En koleraepidemi har siden sidste år spredt sig i 13 lande i det sydøstlige Afrika og fortsætter uophørligt i det nye år. Frelsens Hær i både Zimbabwe og Zambia er aktiv i behandling og forebyggelsesindsatsen mod sygdommen, der har kostet mange menneskeliv. Ifølge UNICEF var der således pr. 15. januar i år rapporteret om mere end 200.000 tilfælde og foreløbigt over 3.000 døde.

I Zimbabwe opstod koleraudbruddet i februar 2023, og ifølge UNICEF er mere end 20.000 tilfælde blevet rapporteret på tværs af alle 10 provinser, ligesom der rapporteres om mere end 400 dødsfald. Alene ved udgangen af uge to i år oplyser WHO Zimbabwe om 1.875 nye koleratilfælde i ni provinser, hvilket er en stigning på 27,3 procent fra 1.473 smittetilfælde i ugen forinden.

I nabolandet Zambia opleves ligeledes en bekymrende stigning i tilfælde af kolera. Her er over 14.900 smittede blevet registreret, ligesom antallet af døde opgøres til 560. En udvikling, der potentielt øger risikoen for op mod 20 millioner mennesker. Ifølge Røde Kors udgør 31 procent af de smittede børn under fem år.

Howard Hospitalet i Zimbabwe.

Opretter kolerabehandlingscentre i Zimbabwe

Frelsens Hærs to hospitaler i Zimbabwe, Howard Hospital i provinsen Mashonaland Central og Tshelanyemba Hospital i provinsen Matabeleland South, har oprettet kolerabehandlingscentre på områder, der er adskilt med hegn fra de øvrige hospitalsafsnit for at hindre spredning af den smitsomme sygdom. Centrene har kapacitet til at behandle op til 20 kolerapatienter ad gangen. I de tilfælde, hvor behandlingen sker tidligt, efter at diagnosen er stillet, vil patienterne typisk kunne udskrives inden for cirka tre dage.

Frelsens Hær samarbejder med både sundhedsmyndigheder og andre NGO’er, og ifølge Frelsens Hærs assisterende sekretær for samfundsudvikling i Zimbabwe, major Joseph Chiutsi, ser samarbejdet ud til at blive langvarigt, idet han peger på, at koleraen nu også er begyndt at sprede sig på landets skoler.

Sundheds- og hygiejneoplysning i Zambia

I Zambia forbereder Frelsens Hær en indsats med uddeling af sæbe, klor og andre hjælpemidler til de berørte områder, ligesom der sættes ind med hygiejne- og sundhedsoplysning. Aktuelt er målsætningen at forsyne 575 husstande med hygiejne-, rengørings- og vanddesinfektionsartikler, ligesom der vil blive opsat 10 fælles håndvaskefaciliteter i fire koleraramte lokalsamfund. En indsats, der anslås at kunne række ud til omkring 3.450 mennesker.

Foruden private husstande vil også klinikker og koleracentre blive forsynet med hjælpe- og værnemidler mod kolera.

Forsyning af rent vand i Zambia.

Forebyggelse samt vand- og sanitetsprogrammer

Også Frelsens Hærs internationale sundhedskoordinator, kaptajn Heidie Bradbury, der selv har været stationeret i Zambia, er optaget af den forebyggende indsats.

“Frelsens Hær er opsat på at bekæmpe dette koleraudbrud på flere niveauer. Ud over at udruste vore hospitaler med hjælpemidler til behandling af kolerapatienter, har vi også fokus på årsagerne til udbruddet,” siger hun og suppleres af koordinator for samfundsudvikling på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter, Joanne Beale, der ligeledes betoner den forebyggende indsats.

”Frelsens Hær har vand- og sanitetsprogrammer i både Zambia og Zimbabwe, og et koleraudbrud som dette understreger behovet for, at vi fortsat samarbejder med lokalsamfund om at forbedre adgangen til rent vand, ligesom vi må styrke hygiejneindsatsen for at forhindre yderligere tilfælde af sygdommen. Det drejer sig blandt andet om gode vaner for håndvask med sæbe samt adgang til, og opbevaring af rent drikkevand i husholdningen,” påpeger hun.

Fakta om kolera:
  • Kolera er en smitsom mavetarmsygdom, der skyldes bakterien vibrio cholerae.
  • Sygdommen smitter via forurenet vand eller mad og bryder ofte ud i overbefolkede områder, hvor der er dårlig adgang til rent drikkevand og toiletter, og hvor kolerabakterien derfor lettere spredes.
  • Kolera medfører kraftig diarré og opkastning, som giver store væsketab.
  • Sygdommen er livstruende, hvis man ikke bliver behandlet i tide.
Scroll to Top