Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Singapore, Malaysia, Myanmar og Thailand territorium.

Bønnefokus 29. januar – 4. februar 2024
Singapore, Malaysia, Myanmar og Thailand territorium
Territorialleder: Oberst Hary Haran

Bønneemner:

  • Bed om, at vi fortsat må have gode folk i de fire landes regeringer, som vil føre en politik, der har befolkningens velfærd som en prioritet.
  • Bed om, at vor tjenester og opsøgende virke alle steder må være bæredygtige, at Gud fortsat må give os ressourcer og samtidig vise os flere muligheder for at møde menneskers stadigt skiftende behov.
  • Bed om, at vore officerer, soldater, medarbejdere og frivillige må stå sammen og faste på korpsets funktion og rolle sammen med en vedvarende bevidsthed om vor enhed med evangeliske kirker rundt om i verden – så at vi som én kirke i Jesus Kristus tager del i sjæles frelse og vej til discipelskab, Gud til ære.
  • Bed om, at alle vore opsøgende tilbud og initiativer må have en positiv og varig indvirkning på de lokalsamfund, vi tjener. Vi beder om Guds velsignelse over alle bestræbelser på at møde de fysiske, følelsesmæssige og åndelige behov hos de mennesker, vi tjener.
  • Bed for en vellykket registrering af børnehjemmene Yangon Girls Home og Phyu Boys Home.
  • Bed om, at en ansøgning til myndighederne i Myanmar må føre til godkendelse af, at Frelsens Hær må udføre socialt arbejde i landet.
  • Bed for kadetterne Tharadon (Don) og Sriwilai (Nid) fra Thailand, mens de fuldfører deres officersuddannelse (som det første nationale officerspar i landet). De udnævnes til officerer i forbindelse med generalens besøg i Chiang Mai, Thailand i april 2024.
  • Bed om, at Gud må sørge for tilstrækkelige ressourcer, herunder økonomisk støtte, frivillige og partnerskaber, for at gøre en udvidelse af vort arbejde mulig samt gøre os i stand til at nå ud til flere mennesker og møde deres behov.
Scroll to Top