Frelsens Hærs arbejder nu officielt i 134 lande

Efter indstilling fra Generalens Råd den 13. juni 2023 har Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle officielt godkendt etableringen af Frelsens Hærs arbejde i Thailand. Det gør Thailand til det 134. land, hvor Frelsens Hærs arbejde er officielt anerkendt.

Processen med registrering af Frelsens Hær som juridisk enhed i Thailand blev indledt tilbage i 2016, og den 28. april i år blev Hærens arbejde omsider godkendt af myndighederne i Chiang provinsen i det nordlige Thailand. Arbejdet ledes her fra Frelsens Hærs Singapore, Malaysia og Myanmar Territorium.

Reelt blev overvejelserne påbegyndt for mere end et årti siden. Under et besøg i Chiang Mai i 2012 blev det således undersøgt, om der kunne være basis for et arbejde for Frelsens Hær. Vurderingen var her, at selvom mange nyder godt af landets velstand, stærke økonomi og religionsfrihed, er der også et stort antal mennesker i den snart 70 millioner store befolkning, som lever i stor fattigdom.

Kirkelige og sociale tilbud siden 2015

Undersøgelserne af Frelsens Hærs potentielle pionerarbejde blev fra 2014 udført af majorerne Ken og Neva Phiouthong, og siden har arbejdet relativt hurtigt taget form. Siden 2015 er et gudstjenestefejrende fællesskab vokset frem, ligesom flere soldater er blevet indviet. Korpset har nu 15 seniorsoldater, otte rekrutter, seks korpsrådsmedlemmer, otte tilknyttet et tilbud til kvinder, syv der deltager i møder online og fem søndagsskoledeltagere.

Frelsens Hærs arbejde har ligeledes givet sig udslag på en række andre områder. Hæren har således bistået i hjælpearbejdet i forbindelse med oversvømmelser, udført besøgstjeneste i fængsler, opsøgende arbejde blandt hjemløse og fattige, afholdt lejre for socialt udsatte børn, sportstilbud og hjemmebesøg samt en række åndelige og sociale tilbud til henholdsvis mænd og kvinder.

Som hidtil ledes Frelsens Hærs arbejde i Thailand fra Singapore, Malaysia og Myanmar Territorium.

Se billeder fra arbejdet i Thailand ved at klikke her.

Scroll to Top