Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Pakistan territorium.

Bønnefokus 22. – 28. januar 2024
Pakistan territorium
Territorialledere: Obersterne Diana Macdonald og Macdonald Chandi

Bønneemner:

Tak Gud:

 • for oberst Diana Macdonald som kvindelig territorialleder i et islamisk land.
 • for udnævnelsen af 22 nye officerer (fra kadetsessionen Reflectors of Holiness) i marts 2023.
 • for genåbningen af Jhang-distriktet i april 2023.
 • for åbningen af et nyt korps i Jinnah Abadi i Sahiwal divisionen.
 • for åbningen af et nyt arbejde i Chastian i Sahiwal divisionen.
 • for kaptajnerne Humaira og Ashers internationale ordrer i oktober 2023.
 • for 15 kadetter (fra sessionen Champions of the Mission), der er optaget på officersskolen. 
 • for gennemførelsen af Territorial Review i november 2023.
 • for uddeling af certifikater i lederudvikling i november 2023.

 Bøn til Gud:

 • for åbning af nye korps i territoriet.
 • for Frelsens Hærs virke i Pakistan og for åndelig vækkelse i territoriet.
 • for parlamentsvalget i Pakistan den 8. februar, som er præget af den aktuelle inflation samt økonomisk og politisk usikkerhed i landet.
 • for kadetsessionen Champions of Mission.
 • for de vedvarende klimaforandringer

Strategiske prioriteter:

Finansiel bæredygtighed

Vi vil bevæge os i retning af økonomisk uafhængighed og bæredygtighed ved et styrket forvalterskab (herunder tiende-princippet) blandt vort folk, ved omhyggelig økonomisk forvaltning og ved at styrke virksomheds-kompetencer på samfundsniveau for at begrænse afhængigheden af eksterne finansieringskilder.

Discipelskab

Vi vil udvikle og udruste officerer og soldater gennem teologisk undervisning på alle niveauer.

Vækst

Vi vil plante nye fællesskaber og genåbne tidligere missionsenheder (såsom korps og socialcentre) baseret på en konkret vurdering af missionspotentialet.

Relationer

Vi vil udvikle nuværende og nye relationer til myndighedspersoner, samt til andre kirker på både divisions- og territorialt niveau.

Lederudvikling

Vi vil udvikle officerer gennem effektiv successionsplanlægning, lederudvikling og ‘genopfriskningskurser’. 

Scroll to Top