Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Canada og Bermuda territorium.

Bønnefokus 27. maj – 2. juni 2024
Canada og Bermuda territorium
Territorialledere: Kommandørerne Lee og Deborah Graves

Bønneemner:

Tak til Gud:

 • for sjæle, vundet for Guds rige og for fornyet overgivelse til livet i Kristus, som finder sted rundt om i territoriet.

Bøn til Gud:

 • for fortsat fornyelse og vækkelse:
  • at Helligånden fortsat må blæse fornyelse ind i enkeltmenneskers liv og i vore tjenester i territoriet.
  • At salvationister må erfare Helligåndens fylde og kraft samt leve et liv i helliggørelse og hengiven tjeneste for andre.
 • for fortsat styrke og åndelig sundhed:
  • at den fortsatte vægt på en større discipelskabs-kultur må udmønte sig i autentiske efterfølgere af Jesus, som vil gøre vore tjenestesteder til helliggørende og åndelige kraftcentre. Steder, hvor troen kan vokse, og hvor Frelsens Hærs tilstedeværelse må have en forvandlende indflydelse på lokalsamfundet.
  • at en fortsat pastoral omsorg for vore officerer må føre til ny styrke, heling, fornyet fokus og dybere glæde i kaldet.
 • for tilgang af nye aspiranter:
  • at hjerter modigt må åbnes for villigt at følge Guds kald – i hans kraft, i tillid til hans ledelse og i overbevisning om hans nærvær.
  • at officerer må fyldes med glæde, mod og visdom til på en meningsfuld måde at drøfte officersskab med enkeltmennesker.
  • at Gud må ’oversvømme’ territoriet og Frelsens Hærs verden rundt med aspiranter til tjeneste for ham.

 • for de fortsatte bestræbelser på at skabe stærke partnerskaber:
  • at vi ved Helligåndens ledelse må få indsigt, dømmekraft og visdom til at udvikle løsninger i forhold til sociale indsatser sammen med partnere – individuelle, grupper og organisationer – til gavn for vores mission.
  • for årets indsamling til henholdsvis vore missionspartnere og forsagelsesugen – at vi som territorium må blive mindet om vigtigheden af at give offervilligt. Vort mål er 2,4 millioner dollars, men vi beder indtrængende om at kunne overgå dette mål. Må vor kollektive indsats føre til en voksende tilstedeværelse af Frelsens Hær rundt om i verden.
Scroll to Top