Bliv udrustet til tjeneste med læringsplatformen Equip

Tidligere i år lancerede Frelsens Hær den internationale online læringsplatform Equip, som er et koncept med korte online kurser, webinarer og ressourcer til støtte for Frelsens Hærs mission. Læringsplatformen er tilgængelig for alle og kræver ingen forudsætninger.

Kurserne fordeler sig på følgende fire områder: ’Tro og fællesskab’, ’Program- og projektudvikling’, ’Mennesker, praksis’ og kultur’ samt ’Globale specialiseringssektorer’.

Udrustning til høstarbejde

Det bibelske fundament under konceptet er henholdsvis Jesu ord om, at ’markerne, de er hvide til høst’ og Paulus betoning af behovet for ’at blive udrustet til tjeneste’:

”Siger I ikke: Fire måneder tager det endnu, så kommer høsten? Men jeg siger jer: Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst.” (Johannesevangeliet 4,35)

”Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op.” (Efeserbrevet 4,11-12)

Aktuelle kursusforløb

Antallet af kursusforløb vil løbene blive udvidet. Foreløbigt findes disse otte:

 • Handicap set i Frelsens Hærs perspektiv
 • Børn og unge i et bibelsk perspektiv
 • Vand, sanitet og hygiejne
 • Mission i bevægelse
 • Frelsens Hærs 12 finansprincipper
 • Forståelse og udvikling af Logical Framework (værktøj til understøttelse af projekter og processer)
 • Kulturel intelligens – forståelse for andres kulturer
 • Global menneskehandel og moderne slaveri

Tilgængelig for alle

I en kort video sætter, Major Brenda Allen, der er Equip-koodinator ord på projektet i en samtale med Frelsens Hærs stabschef, kommandørerne Edward Hill. Her understreger hun blandt andet, at læringsplatformen er tilgængelig for alle, ligesom hun med fire punkter uddyber, hvad der lægges i ordet ’tilgængelig’:

 • Det betyder, at Equip er tilgængelig for alle – officerer, medlemmer, frivillige og ansatte i Frelsens Hær
 • Det betyder, at man kan gøre brug af det blot ved hjælp af sin smartphone – det kræver ikke adgang til en computer
 • Det er tilgængelig på tværs af sproglige og kulturelle grænser
 • Det kræver ingen tilladelse at bruge det – alle har adgang, og det er lettilgængeligt.

Se videoen herunder – og læs mere om Equip via adressen: https://salvationarmy.org/ihq/equip

Scroll to Top