Snoren blev klippet til Familieværkstedet i Toftlund

Den røde løber var rullet ud og saksene fundet frem, da dørene i går officielt blev åbnet til Familieværkstedet i Toftlund – og dermed også til et nyt kapitel i samarbejdet mellem Frelsens Hær og Tønder Kommune til gavn for sårbare familier.

Kaptajn Astrid Christensen, der projekt- og udpostleder i Tønderprojektet, bød velkommen.

Reelt blev dørene til Fællesskabshuset i Toftlund, som er stillet til rådighed af kommunen, slået op allerede i februar, så mange af de fremmødte var allerede på forhånd fortrolige med rammerne for det familievenlige tilbud.

Frelsens Hær har foreløbigt fået god kontakt til omkring 50 børn og voksne i byen, hvoraf mange også var mødt op til åbningen. Det samme var socialudvalgsformand i Tønder Kommune, Barbara Krarup Hansen der i partnerskabets ånd klippede det røde silkebånd sammen med Frelsens Hærs landsleder, oberstløjtnant Jan Risan.

Forinden blev der sat ord på det positive samspil mellem parterne gennem de seneste tre et halvt år, som åbningen af satellitprojektet i Toftlund netop er et konkret resultat af. Tilslutningen til projektet og den lange geografisk afstand mellem kommunens største og næststørste by er således baggrunden for dagens nybrud.

Katja Quilty, der mentorkoordinator i Tønderprojektet og tovholder i Toftlund, fortalte om arbejdet.

Samarbejde med alle gode kræfter

Samstemmende betonede de forskellige talere da også det frugtbare samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet, som samskabelsesprojektet er udtryk for.

Jan Risan beskrev det således som ’typisk Frelsens Hær’ at søge samarbejde med alle gode kræfter til gavn for mennesker.

”Frelsens Hær er en international kirke og ngo, og overalt ønsker vi at byde ind med hjælp og bidrage til at gøre verden et bedre sted,” sagde han blandt andet, inden han overrakte en blomsterhilsen til koordinatoren for Familieværkstedet i Toftund, Katja Quilty og bad en takkebøn for det nye sted – fordi Guds i sin kærlighed har skabt alle mennesker til muligheder for vækst og udvikling.

Frelsens Hærs landsleder, oberstløjtnant Jan Risan bragte en hilsen og bad for det nye initiativ i Toftlund.

En kilde til støtte, fællesskab og udvikling

Samme tema blev betonet af Barbara Krarup Hansen, det kaldte åbningen ’et vigtigt skridt i kommunens fortsatte indsats for at støtte sårbare familier.’

”Samarbejdet har vist, hvordan offentlige og private aktører kan samarbejde om at skabe positiv forandring i lokalsamfundet – og skabe en stærk og mere inkluderende kommune,” sagde hun og fortsatte:

”Frelsens Hær i Tønder har de sidste tre år haft stor succes med over 100 besøgende hver uge og har som socialt mødested været en kilde til støtte, fællesskab og udvikling for mange sårbare familier. Derfor er vi sikre på, at Familieværkstedet her i Toftlund vil tilbyde de samme fantastiske muligheder til endnu flere fremover.”

Socialudvalgsformand Barbara Krarup Hansen understregede det frugtbare samarbejde mellem Tønder Kommune og Frelsens Hær.

Tilsagn om økonomisk støtte

Sammen med de positive ord fulgte også et tilsagn fra socialudvalgsformanden om en årlig kommunal støtte til projektet på 200.000 kroner i henholdsvis 2024 og 2025.

Mens det lokale tilbud i Toftlund således finansieres af Tønder Kommune, støttes det femårige samskabelsesprojektet i kommunen som hidtil af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Efter hilsner, taler og det højtidelige snorreklip blev de fremmødte budt indenfor til både kreative og kulinariske indslag for både store og små – og som ved de ugentlige samlinger i Familieværkstedet, var der hurtigt fuldt hus i det favnende og farverige fællesskab.

Fakta om Familieværkstedet i Tønder Kommune:
  • Familieværkstedet er et partnerskab mellem Frelsens Hær og Tønder Kommune som et tilbud til sårbare familier med fokus på familieliv, uddannelse og job.
  • Det sker gennem blandt andet familieværksted, ungecafé, læringscafé, tøjbyttebiks, fødevarehjælp, socialrådgivning etc. Herudover tilbydes bl.a. udflugter, lejre og familiegudstjenester.
  • Team: Kaptajn Astrid Christensen (projekt- og udpostleder), sergent Tina Kampfenborg (udpostassistent), Katja Quilty (mentorkoordinator og tovholder i Toftlund), Trine Grøn Sørensen (familie- og jobkonsulent) og Mi Stæhr (NGO socialkoordinator).
  • Familieværkstedet støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond. Udvidelsen i Toftlund finansieres af Tønder Kommune

Læs gerne mere om partnerskabet mellem Frelsens Hær og Tønder Kommune ved at klikke her.

Se udvalg af billeder fra åbningen herunder.
Scroll to Top