Håb for en mere retfærdig verden for kvinder

”Kampen om kvinderettigheder i verden er langt fra vundet – men vi kommer hele tiden tættere på.” Sådan lyder konklusionen fra sergent Louise Mortensen efter et udbytterigt besøg i FN samt Frelsens Hærs Internationale Kommission for Social Retfærdighed i New York.

Læs hendes informative rapport herunder:

Louise Mortensen flankeret af det meste af den internationale delegation – her foran Frelsens Hærs Internationale Kommission for Social Retfærdighed i New York.

Jeg havde i marts privilegiet at være en del af Frelsens Hærs internationale delegation til den 68. samling i FN’s Kommission for Kvinders Status, også kendt som CSW68. Konferencen samler op mod 5000 politikere, NGO’er, eksperter, privatpersoner og lignende til oplæg og debatter om initiativer, muligheder og udfordringer relateret til kvinderettigheder, med perspektiver fra det meste af verden.

Der bliver hvert år sat et tema som ramme for konferencen – i år var temaet ”økonomisk retfærdighed i et ligestillingsperspektiv”. Sidste år drejede konferencen sig om ligestilling i forhold til teknologi, digitalisering, uddannelse og innovation.

Helt konkret forløber konferencen over 12 dage. Hvor der hver dag er 40-50 officielle events og oplæg om forskellige problemstillinger relateret til det overordnede tema. Dertil kommer 70-100 daglige events med NGO’er.

Frelsens Hærs deltagelse er yderst relevant

Bronzestatue i FN-bygningen af anti-apartheid-forkæmper og tidligere præsident i Sydafrika, Nelson Mandela – i selskab med Louise Mortensen.

En meget stor del af Frelsens Hærs grund-DNA og eksistensberettigelse bygger på social retfærdighed for alle mennesker uanset baggrund. Derfor er det også helt naturligt – og yderst oplagt – at Frelsens Hær er repræsenteret ved denne konference, hvilket vi også har været de sidste mange år.

I år var vi repræsenteret igennem følgende officielle delegerede; ansatte fra Frelsens Hærs Internationale Kommission for Social Retfærdighed (ISJC), Den Internationale Kvindegruppe for Social Retfærdighed (som jeg er en del af, og derfor deltog igennem), Den Internationale Pigegruppe for Social Retfærdighed, samt enkeltpersoner med interesse i temaet.

Hver morgen var der økumenisk morgenandagt i FN-kirken – og en af morgenerne var Frelsens Hær ansvarlige for dette. Her stod Pigegruppen for en virkelig fin andagt samt musik og tamburinspil.
Som kvindegruppe fulgtes vi i mindre grupper til forskellige events. Pigegruppen havde repræsentanter i et NGO-event, hvor der blev talt om, hvordan også helt unge kvinder – og mænd – kan bidrage til at informere deres jævnaldrende og generationerne efter dem, når det gælder ligestilling. Desuden deltog lederen af ISJC, oberst Wendy Swan, som paneldeltager ved et andet event.

Glimt fra oplæg

Der var som nævnt over 100 events at vælge mellem hver dag. De officielle events foregik i FN-bygningen, events for NGO’er fandt sted i blandt andet kirker og FN-kontorer tæt på den officielle bygning.

Et oplæg, jeg deltog i, handlede om kvinder og krigsforbrydelser i Afghanistan, med fokus på hvad det internationale samfund kan gøre. Her blev pointerne sammenfattet i Margareth Mead citatet: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world – indeed, it is the only thing that can.” (”Vær aldrig i tvivl om, at selv en lille gruppe af betænksomme, forpligtede borgere kan forandre verden – faktisk er det det eneste, som kan”).

Paneldeltagernes forslag til handlemuligheder indebar for eksempel: en anerkendelse af køns-apartheid som kriminelt, at der bliver sat fokus på lighed i fordelingen af humanitær hjælp (hvor Ukraine har modtaget 1,8 USD har Afghanistan til sammenligning kun modtaget 1,3 USD) og slutteligt, at man undgår at anerkende og samarbejde med Taliban, men i stedet arbejder på at få dem bragt for den internationale domstol.

Mens der blev ’bygget bro’ ved seminarerne i FN-bygningen, blev der også plads til brovandring i New York – her på Brooklyn Bridge.

Et oplæg, der handlede om, hvordan trosbaserede aktører kan bidrage til empowerment af kvinder, påpegede, at vi i Kirken også kan have usunde kulturer og derfor er nødt til at se dem efter i sømmene, fordi ”der hvor kulturen, som den er, slår ihjel – er man nødt til at ændre kulturen”. I den globale kirke er vi nødt til at være opmærksomme på, hvordan vores forståelse af bibeltekster, der omtaler kvinders forhold og rettigheder, former vores teologi omkring dette.

Et eksempel der blev brugt flere gange, drejede sig om skilsmisse, især i forbindelse med vold i hjemmet. Hvis vi er mere optagede af det ret sort/hvide bud om, at man ikke skal lade sig skille, kan det lede os til at rådgive kvinder til at blive alt for længe i fysisk eller psykisk voldelige forhold. Vi er desuden nødt at være kvalificerede og informerede omkring disse emner, ellers kan vi som kirke i værste fald ende med at gøre mere skade end gavn, og det skal vi gøre alt hvad vi kan for at undgå.

Et tredje oplæg handlede om Kirkens indsats og samarbejde i forhold til indsatsen mod menneskehandel. Her var der oplæg fra to organisationer, som arbejder med dette; ”Santa Maria Group” og ”Talitha Kum”. De understregede begge vigtigheden af, at man på regeringsniveau tager ansvar i forhold til dette ved at være opmærksomme på, at statens finanser ikke går til for eksempel fødevarer, der produceres af menneskehandelens bagmænd; at menneskehandel er en del af et langt større kriminelt miljø; og at man samarbejder mere smidigt internationalt.

Frelsens Hærs interne netværk og fællesskab

Citat af den pakistanske nobelprisvinder og menneskerettighedsforkæmper, Malala Yousafzai, i FN-bygningen i New York.

Midt på ugen mødtes delegerede og dagsgæster fra Frelsens Hær, i alt 21 personer, til en fælles opsamling. Her delte vi observationer fra de første par dages oplæg og reflekterede over potentialet og mulighederne i en Frelsens Hær-sammenhæng. Desuden var det en mulighed for at dele fællesskab. Især denne oplevelse af det internationale fællesskab med andre, der brænder for social retfærdighed og har deres baggrund og daglige gang i Frelsens Hær, betød meget for mig. Der blev delt oplevelser og historier, som viser bredden af, hvad Frelsens Hær som bevægelse kan udrette for Gud – og for mennesker.

En af konklusionerne, der blev draget ved denne samtale var, at den samlede viden om og konkrete erfaring med tiltag i forhold til social retfærdighed for kvinder – og mennesker i det hele taget – er rigtig, rigtig stor.

Det var desuden et stort ønske i gruppen, at Frelsens Hær blev endnu mere synlig til CSW. Dette kunne ske igennem deltagelse i flere paneldebatter, værtskab for debatter og bidrag med oplæg om lokale projekter fra forskellige dele af verden.

Opmuntret og håbefuld

Jeg er meget opmuntret over, at det er muligt at organisere en samling for forgangstalere fra vidt forskellige religiøse, politiske og geografiske sammenhænge, med det ene formål at fremme social retfærdighed for kvinder – og dermed for alle mennesker i verden. Det bør give os alle håb for en mere retfærdig verden – for kvinder – og dermed for os alle!

Læs mere om den 68. samling i FN’s Kommission for Kvinders Status ved at klikke her.

Læs mere om Frelsens Hærs Internationale Kommission for Social Retfærdighed (ISJC) ved at klikke her.

Se lidt flere glimt fra besøget i FN og ISJC herunder:

Scroll to Top