Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Sydafrika territorium.

Bønnefokus 24. – 30. juni 2024
Sydafrika territorium
Territorialledere: Kommandørerne Torben og Denise Eliasen

Bønneemner:

Tak til Gud:

  • for de 18 kadetter fra sessionen Champions of the Mission, der for tiden går på officersskolen for at følge deres kald til officerer.
  • for den vellykkede genstart af et territorialt missionsteam i 2023 og for dets videreførelse i 2024.

Bøn til Gud:

  • om både åndelig og numerisk vækst, der afspejler ægte transformation og discipelskab.
  • om hans hjælp til at udvikle innovative løsninger, i takt med at offentlige økonomiske bevillinger til socialcentre rundt om i territoriet aftager.
  • om, at flere vil give respons på kaldet til officersskab, samt at målrettet vejledning og discipelskab effektfuldt må føre til flere officerer.
  • om Guds visdom og vejledning i implementeringen af den territoriale strategiplan, overvindelse af forhindringer samt enhed blandt officerer og soldater i mission. Bed om effektiv ressourceudnyttelse og resultater, der herliggør Gud.
  • om, at et kommende ’Brengle-program’ må være kendetegnet af virkningsfulde budskaber og hjerter, der er åbne for Helligåndens ledelse – og at det må blive en anledning til åndelig fornyelse og vækkelse

Vi er taknemmelige for den internationale Frelses Hærs forbøn for vort territorium.

Scroll to Top