Information om ophør af tjeneste

Kære Venner!

Jeg vil gerne informere om følgende af vore ledere, der ophører i deres tjeneste.

Sergent Christian Jochimsen har afsluttet sin tjeneste som kapellan ved Hørhuset pr. 1. juli 2020. Vi siger Christian en stor tak for denne ekstra tjeneste, som han har haft siden 2017 og ønsker Christian alt godt i sin fortsatte, aktive pensionisttilværelse.

Familiekonsulent Vivian Sjostein er blevet opsagt fra sin stilling, da vi ikke længere har finansiering til denne. Vivian har gjort en stabil og god tjeneste i familiearbejdet i Aarhus korps siden januar 2017, og vi takker hende for engagement og hjertevarme i arbejdet. Hun stopper med sin tjeneste pr. 31. oktober 2020.

Feltsergenterne Ena og Arne Knudsen afslutter deres tjeneste som korpsledere ved Holbæk korps pr. 1. september 2020. Ena og Arne har ledet korpset i 30 år og således vist stor trofasthed i denne tjeneste. Vi takker for deres engagement som frivillige korpsledere i Holbæk, hvor de er blevet kendte ansigter i byen. De har vist et stort engagement med f.eks. julehjælpen i en meget stor del af Vestsjælland. Arne har også i en årrække stået i spidsen for Sjællandsbrigaden, der var et kor på tværs af flere sjællandske korps. Deres afslutning vil blive markeret ved gudstjenesten søndag den 30. august 2020.

Vi er taknemmelige for alle vore kammerater og den tjeneste de har gjort i Frelsens Hær. Vi ønsker dem alt godt i fremtiden. Må Gud velsigne dem hver især.

Med venlig hilsen

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top