Velkommen til et nyt kapitel og en helt ny tid

Som ny chefsekretær for Frelsens Hær i Danmark og Grønland udfordrede major Joan Münch tilhørerne til at træde ind i en ny tid med nye behov og ny forståelse for Guds frelsesplan.

Mange var mødt op for at byde major Joan Münch velkommen (Fotos: Regitze Bryld).

Tonen blev slået an med både sang og klang, da major Joan Münch i aftes blev budt velkommen som ny næstkommanderende for Frelsens Hær i Danmark og Grønland.

Dels af liv- og andagtsfulde toner fra Templets Hornmusikkorps og dels af et stille omkvæd, anført af Valbys lovsangsgruppe, som på en særlig måde betonede aftenens budskab: ”Kom som du er og tilbed, kom og læg livet ned for Gud…

En stor forsamling var mødt op for at være med om begivenheden, der var det første af to velkomstmøder. Lørdag den 30. oktober klokken 15.00 afholdes endnu et, hvor også alle vest for Storebælt får mulighed for at byde den nye chefsekretær velkommen hjem til Danmark.

Velkomst ved Frelsens Hærs territorialleder, oberstløjtnant Jan Risan.
Forbøn for den nye chefsekretær.

Et perfekt match

Den officielle velkomst blev foretaget af Frelsens Hærs territorialleder i Danmark, oberstløjtnant Jan Risan, der blandt andet bemærkede, at Joans entré fandt sted den 1. oktober – samme dag, hvor Frelsens Hær i Danmark formelt tog hul på en helt ny ledelsesstruktur med en nytiltrådt bestyrelse. Et sammenfald, han beskrev som indledningen på en spændende tid, hvor Joan Münch med bred erfaring fra både ind- og udland er et perfekt match.

”Der er mange fordele ved dig som ny chefsekretær, blandt andet, at du taler et ret godt dansk,” lød det med et muntert glimt i øjet, efterfulgt af saglige superlativer som Joans Münch’ dybe indsigt i danske samfundsforhold, iver som ambassadør for socialt udsatte og passion for Frelsens Hærs mission, opgaver og mål – at formidle håb og liv i Jesus.

Nu skaber jeg nyt

Flere overbragte under samværet hilsner, som utilsigtet men meget præcist indkredsede det samme tema. Blandt disse var kommandør Eva Marseille, der bød Joan Münch velkommen til ’et nyt kapitel og en helt ny tid’.

Flere bragte hilsner under samværet, her en gruppe fra Nørrebro.

”Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke?” proklamerede hun blandt andet med henvisning til et løfte fra profeten Esajas – og en beskrivelse af Frelsens Hærs udviklingsfase frem til i dag.

Personlige gaver fra forskellige grupper i Nørrebro korps.

”Meget er sket i de år, du har gjort tjeneste uden for landets grænser, og måske er du også selv en anden i dag, men velkommen til et nyt kapitel og en helt ny tid,” sagde hun blandt andet.

Hvad skal du lægge ned?

En tråd, der intuitivt blev samlet op af Joan Münch, som i sin prædiken fastslog, at Frelsens Hær i Danmark og Grønland står overfor en ny begyndelse – omtrent som da israelitterne efter ørkenvandringen stod foran det forjættede land.

Templets Hornmusikkorps bød på mange liv- og andagtsfulde toner.
Lovsangsgruppe fra Valby ledte an i sangen.

”Israel stod ved et vadested. Foran ventede en ny tid, nye behov og et kald til at ændre praksis. De skulle ikke længere bære rundt på Pagtens Ark, som under ørkenvandringen. De måtte ændre praksis og få en ny forståelse af deres tjeneste. Det er der, jeg tror, Frelsens Hær er lige nu.”

”Der er noget, vi må lægge fra os. Der er noget, vi må lade ligge for at gøre noget andet,” sagde hun og konverterede herefter pointen til personlige spørgsmål:

”Hvilke skridt er det, du skal tage for at vokse i forståelsen af din rolle i Guds rige? Hvad er det, du bærer rundt på, som er en hindring for dig? Hvad er det, du skal lægge ned? Lad os sammen gøre, hvad vi kan for at træde ind i Guds frelsesplan.”

Med denne indbyggede appel sluttede gudstjenesten omtrent, hvor den begyndte – med en opmuntring til at træde ind i ukendt land og til at lægge sit liv ned for Gud. I en ny tid med en ny chefsekretær og et nyt lederskab i front.

Scroll to Top