Covid-19: Nye retningslinjer for Frelsens Hærs aktiviteter

I henhold til de seneste udmeldinger fra myndighederne i forhold til håndtering af Covid-19 melder vi nu ud, hvad der gælder for aktiviteter i Frelsens Hær fra den 19. december 2021 klokken 8.00 til og med den 17. januar 2022.

De tidligere udmeldinger fra november 2021 er fortsat gældende, men der er kommet følgende nye restriktioner og anbefalinger.

Gudstjenester:

Alle korps opfordres til at afholde de sædvanlige gudstjenester, men med følgende restriktioner/anbefalinger:

  • Der må maksimalt tillades adgang for en mødebesøgende/deltager pr. to kvm pr. person ved siddende arrangementer og en mødebesøgende/deltager pr. fire kvadratmeter gulvareal, hvis man i det væsentlige står op. Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar m.v. Korpsledere og/eller mødeledere tælles ikke med i opgørelsen.
  • Mødelokalet skal indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for mødebesøgende at holde afstand til hinanden.
  • Der opfordres til, at musikanter og sangkorssangere holder to meters afstand til hinanden, når de spiller og synger.
  • Ved gudstjenester anbefales det, at man har mundbind på, når man synger.
  • Der skal stadig være fokus på udluftning af lokalerne. Der må ikke bruges bord- eller gulvventilatorer, da disse blot blæser luften og dermed eventuel smitte rundt i lokalet.

Genbrugsbutikker og korps-genbrug:

Der skal være fire kvadratmeter pr. person i butikken/korps-genbrug.

Øvrige indendørs aktiviteter:

For øvrige indendørs aktiviteter f.eks. ældretræf, korpskaffe og musikøvelser gælder arealkravene både i mødelokalerne og i evt. andre lokaler i korpsene.

Der må ikke ske udlejning af Frelsens Hærs lokaler i ovennævnte periode,  

Brug af mundbind eller visir:

Alle officerer, ansatte, frivillige, deltagere og mødebesøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i gudstjenester og øvrige aktiviteter i korpsene. Mundbind må gerne tages af, når man sidder ned.

For ansatte og frivillige i genbrugsbutikker og korps-genbrug gælder nu et krav om brug af mundbind, når de har kundekontakt, uanset om de kan forevise coronapas. De ansatte og frivillige må tage mundbindet af, når de står ved kassen bag en skærm eller opholder sig i lokaler, hvor der ikke er adgang for kunder.

Skiltning:

Husk, at sætte skilte op, så man allerede ved indgangen kan se, hvor mange mødebesøgende/besøgende i butikken, der må være i lokalet og at der er krav om, at man skal bære mundbind. Dette gælder både for mødelokaler øvrige lokaler og for butikker og korps-genbrug.

Sociale tilbud og væresteder, herunder juleaften for ensomme:

Alle officerer, ansatte og frivillige hjælpere i de sociale tilbud og væresteder og ved juleaften for ensomme skal bruge mundbind eller visir, når de hjælper til med disse aktiviteter.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kontakt da distriktslederne for korpsene og for genbrug kontakt genbrugschefen.

Major John Wahl
Personalechef

Scroll to Top