General Brian Peddle: Bed om tro og mod

Generalen gentager og uddyber sin opfordring til bøn for konflikten mellem Rusland og Ukraine 

Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle, opfordrede i torsdags til bøn i forbindelse med konflikten mellem Rusland og Ukraine.

Denne opfordring gentager han nu, ligesom han uddyber og konkretiserer sin appel.

“Jeg tilskynder alle medlemmer af Frelsens Hær samt andre kristne venner til at bede for situationen i Europa. Som I alle vil forstå, er jeg er dybt bekymret for Frelsens Hærs aktuelle mission i Rusland og Ukraine.”

”Jeg har været i kontakt med vore ledere og har på vegne af Frelsens Hærs internationale familie forsikret dem om vor støtte,” lyder der fra generalen, der oplyser, at Frelsens Hær i Østeuropa administreres fra det territoriale hovedkvarter i Moldova under ledelse af oberst Kelvin Pethybridge og hans team. 

Han betoner, at temaet for territoriets mission i år er ’Tro og mod’, hvilket i høj grad afspejles af officererne og soldaternes virke under den aktuelle krigstilstand. Her har Frelsens Hær i Østeuropa mobiliseret sig til at yde åndelig og praktisk hjælp, idet de blandt andet gør tjeneste med maduddeling og husly til de nødstedte. Et virke, der udføres med afsæt i indledningen til Salme 46.

Her lyder proklamationen: ”Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver, og bjergene vakler i havets dyb, når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver.” (Salme 46,2-4).

Generalen tilskynder til, at man beder for følgende konkrete bønneemner:
  • Bed om fred i denne urolige tid.
  • Bed om sikkerhed for dem, der flygter og for dem, der allerede er fordrevet.
  • Bed om, at der må være tilstrækkeligt med gæstfrihed i nabolandene.
  • Bed om tro og mod for enhver kristen og især for vore officerer og soldater.
  • Bed om nedtrapning af kampen – og dermed af truslen mod menneskeliv.
  • Bed om, at lederne må finde vej til dialog og nå frem til finde en fredelig løsning.
Scroll to Top