Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Indonesien territorium.

Bønnefokus 13. – 19. juni 2022
INDONESIEN TERRITORIUM
Territoriale ledere: Obersterne Yusak og Widiawati Tampai

Bønneemner:

  • Vi takker Gud for bønnesvar under de udfordringer, vi møder i forbindelse med vores tjeneste i territoriet.
  • Bed for et besøg af den internationale zonesekretær for det Sydlige Stillehav og Sydøstasien (SPEA) og zonepræsidenten for Frelsens Hærs kvindearbejde i SPEA, kommandørerne Wayne og Robyn Maxwell, i august 2022 samt for de aktiviteter, der vil finde sted under deres ophold i Indonesien.
  • Bed for de metodeændringer i kadetternes uddannelse, som implementeres i midten af indeværende år. I det andet år af uddannelsen vil kadetterne gennemføre et års praksis uden for officersskolen. Håbet er, at ændringerne vil give dem et godt udbytte under deres uddannelse.
  • Bed for officersskolens rektor og stab samt for de officererne, der gives ansvar for kadetternes praktik. Et ansvar, der omfatter såvel tilsyn som forberedelse af kadetterne til officersskab.
  • Bed for udviklingen af Frelsens Hærs tjenester i det østlige Indonesien
  • Bed for officerer og salvationister, at de fortsat må være bevidste om at leve i hellighed og lade dette afspejles i såvel tjeneste som familieliv.
Scroll to Top