Information fra Frelsens Hærs bestyrelse

Lørdag den 26. november var bestyrelsen samlet til sit sidste af fem møder i 2022. Mødet fandt sted på Frelsens Hærs botilbud for hjemløse i København, Hørhuset, hvor medlemmerne også fik en rundvisning og information om det gode arbejde, der her gøres.

Med som gæst ved mødet, var også oberstløjtnant Massimo Tursi. Han arbejder på Frelsens Hærs Internationale Hovedkvarter med særligt ansvar for at give råd og undervisning om Frelsens Hærs nye ledelsesstruktur ”Governance”, som indføres over hele verden i disse år. Danmark og Grønland territorium er godt på vej og kan nu se tilbage på et år med den nye struktur. Bestyrelsen brugte derfor denne gang god tid på at evaluere sit eget arbejde omkring dette.

Det blev både en bekræftelse på, at vi er kommet godt i gang og en erkendelse af, at det fortsat vil kræve tid, før der arbejdes fyldestgørende i henhold til de nye principper – åbenhed, ansvarlighed og god forvaltning. De bestyrelsesmedlemmer, som havde et mindre kendskab til Frelsens Hær forskellige virksomheder, har også brugt tiden godt på at blive bedre kendt med vores mangfoldighed. Meget tid er det første år gået med at få rigtig mange formelle ting på plads, delegering af myndighed og beføjelser og at blive godt kendt med hinanden.

Som tidligere meddelt har der den første tid været fokuseret på Frelsens Hærs værdier og kultur. I begyndelsen af 2023 vil vi informere mere om, hvordan vi alle inviteres til at sætte ”værdier” på dagsorden. Nu går vi videre med at arbejde med en fælles strategi for hele Frelsens Hær. Som grundlag for denne proces har afdelingsledere og andre nøglepersoner allerede være samlet for at få den bedst mulige virkelighedsforståelse og et grundlag for det videre strategiarbejde. Bestyrelsen ønsker en proces, som er inkluderende, og at alle vore ledere, officerer, medarbejdere, soldater og medlemmer inviteres til at kunne give input og få ejerskab til processen. Der er enighed om, at der er meget godt at bygge videre på, ikke mindst vor enkle missionsplan, som siger, at vi skal være Kristus-centrerede, korpsbaserede, samfundsorienterede og arbejde for social retfærdighed og bæredygtighed.

Bestyrelsen har løbende været opdateret om den økonomiske situation, og vi er glade for, at der den senere tid er meget at glæde sig over på dette område, både når det gælder ekstraordinære gaveindtægter, situationen i Genbrug og en god styring af økonomiske dispositioner og udgifter. Bestyrelsen godkendte også et realistisk budget for 2023, som styrer mod balance. Vi føler ligeledes taknemlighed for det arbejde, der er gjort med budgettet samt for, at der bag alle tal ligger et gedigent arbejde med at give mennesker ”Håb og liv i Jesus”.

Vi er taknemlige for den tillid og giverglæde, vi oplever fra den danske befolkning, som vælger at bidrage gavmildt til vort arbejde generelt og til julehjælpen specielt.

På vegne af bestyrelsen vil jeg ønske os alle en god adventstid og takke for det, I alle gør, særligt i denne tid.

Jan Risan
Landsleder

Scroll to Top