Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Filippinerne territorium.

Bønnefokus 5. – 11. december 2022
FILIPPINERNE TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne David og Elsa Oalang

Bønneemner:

  • Det territoriale tema er: ”Gud formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår” (Efeserbrevet 3,20). Dette tema omfatter alle aspekter af territoriets tjeneste. Bed især for al tillæring og initiativer i forbindelse med evangelisering og discipelskab, så vi må blive trofaste medarbejdere i den store høst af sjæle.
  • Bed om, at flere unge må respondere på kaldet til officersskab. Bed også for udrustning af tjenestevillige, som stiller sig til rådighed for et vist antal års tjeneste – og som efterfølgende har mulighed for at søge optagelse på officersskolen eller vende tilbage til deres virke som underofficerer.
  • Bed om større indvirkning gennem samfundsbaserede socialprogrammer, der fokuserer på at udvikle beredskab, styrke og modstandsdygtighed.
  • Bed for, at vores socialtjeneste må blive i stand til at forny sin akkreditering som en anerkendt institution, så vi kan opnå bedre og større donationer fra offentligheden.
  • Bed for vore ejendomsudfordringer, idet vi vokser i både antal af soldater og korps.
  • Bed for vores uddannelsestjeneste (skoler og læringscentre), at de må være i stand til at håndtere udfordringer som følge af pandemien.
Scroll to Top