Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder det caribiske territorium.

Bønnefokus 5. – 11. juni 2023
DET CARIBISKE TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Devon og Verona Haughton

Bønneemner:

 • Bed for, at flere engelsktalende må respondere på kaldet til fuldtidstjeneste.
 • Bed om, at flere divisioner og distrikter i stigende grad må blive selvfinansierende.
 • Bed om, at der må pustes nyt liv i korpsenes tjenester.  
 • Bed for vækkelses- og evangeliske møder.
 • Bed for både åndelig og numerisk vækst.
 • Bed om en dyb længsel hos salvationister efter livet i Gud.
 • Bed for søndagsskoler.
 • Bed for ungdomsklubber.
 • Bed for bestemmelser og anvisninger i forbindelse med sociale programmer i samfundet.
 • Bed for aktive og pensionerede officerers sundhed og trivsel.
 • Bed om sundhed og trivsel for gifte og enlige officerer.
 • Bed om åndelig fornyelse blandt salvationister.
 • Bed for rekruttering af underofficerer.
 • Bed om åbne døre for haitianere, der migrerer til andre lande.
 • Bed for vejledning, beskyttelse og undervisning af officersbørn.
Scroll to Top