Overordnet strategi for Frelsens Hær i Danmark og Grønland

Frelsens Hærs ledelse er i gang med at udarbejde en overordnet strategi for Frelsens Hær i Danmark. Strategien gælder for hele Frelsens Hær i Danmark og Grønland – og du inviteres til at give dit input.

Alle enheder skal ikke det samme, og den enkelte enhed kan udarbejde sin egen strategiske plan i overensstemmelse med Frelsens Hærs internationale missionserklæring samt de værdier, kendetegn og pejlemærker, som er gældende for Frelsens Hær på landsplan.

Strategien bygger på Frelsens Hærs internationale missionserklæring samt værdibogen, som for nylig også blev beskrevet på FH-portalen.

Strategien består af to dele:

 • Kendetegn: En beskrivelse af det, vi gerne vil være kendt for.
 • Prioriteringer/pejlemærker: Hvad er det vi i særlig grad vil prioritere det næste stykke tid.

Vi vil gerne have dine input til indholdet af strategien. Når du læser strategien, vil vi derfor gerne have dig til at tænke over:

 • Hvad undrer dig?
 • Hvad synes du er godt?
 • Er der noget, som mangler?
 • Hvad skal til for at nå strategien?

Du kan du give dine input ved at sende en mail til: [email protected]

Du kan også møde bestyrelsen om lørdagen under festivalen.

Kendetegn

Vi vil være Kristuscentreret.Med dette kan det menes
At vi skaber naturlige arenaer for samtaler om tro.
At troen på Jesus skal genspejles i vore liv og vort program.
At vi skal formidle ”håb og liv i Jesus”, og at der findes muligheder for forandring og forvandling.
At Frelsens Hær fokuserer på det centrale i kristen tro, det som forener fremfor det som skiller.
Vi vil være korpsbaseret og fokusere på fællesskabet.Med dette kan det menes
At vi vil tilbyde/invitere mennesker ind i meningsfulde fællesskaber i Frelsens Hær.
At det sociale arbejde så langt som muligt skal blive en del af eller knyttet op mod Frelsens Hærs lokale korps/menighed.
At vi vil ansvarliggøre og prioritere det lokale arbejde, og at hovedkvarteret først og fremmes skal være en støtte til dette arbejde.
Vi vil være samfundsorienteret. Med dette kan det menes
At vi vil være relevante i forhold til samfundets behov, både nationalt og lokalt.
At vi vil have kontakt og have kundskab om det, som rører sig rundt omkring os og se de relevante behov og muligheder, som Frelsens Hær kan bidrage ind i.
Vi vil arbejde for social retfærdighed.Med dette kan det menes
At vil fortsætte og forstærke den rolle, som Frelsens Hær historisk og internationalt har til at være en forkæmper for de svage og marginaliserede grupper i samfundet.
At det kan ske både ved at give direkte hjælp til selvhjælp overfor enkeltmennesker og grupper. Vi vil også arbejde for at strukturer og prioriteringer i samfundet forandres til det bedre.
Vi vil arbejde for bæredygtighed.Med dette kan det menes
At vi skal have et program og tilbud som er tidløst og robust, og samtidigt har evne til at være tidsaktuelt og foranderligt op mod rammer og behov rundt omkring os.
At vi skal have en økonomi, som tåler både investeringer ind i vores mission og udsving og andre udfordringer i økonomien.
At vi skal have menneskelige ressourcer og lederskab, som ikke er for afhængigt af enkeltpersoner og skifte i lederskab. Kontinuitet og bredt ejerskab er nøgleord her.
At vi skal tage vare på skaberværket, og være bevidste om, at vores livsstil og valg tager hensyn til miljøet og en retfærdig fordeling og forvaltning af ressourcer.

Pejlemærker og prioriteringer

Frelsens Hær i Danmark og Grønland har 5 pejlemærker eller prioriteringer, der skal være med til at sætte retning for arbejdet de næste år:

 1. Sårbare og udsatte: Vi vil prioritere sårbare og udsatte grupper.
 2. Bredde og forskellighed: Vi vil have tilbud til alle generationer.
 3. Større og stærkere: Vi vil arbejde for vækst og blive en større og stærkere Frelsens Hær.
 4. Dygtiggørelse og samarbejde: Vi vil vægte undervisning og oplæring og styrke formidling og kvalitet på kommunikation.
 5. Fornyelse og relevans: Vi vil bevare vores identitet og kernen i vores historiske arv og kald ved at sikre fortsat relevans ved at iklæde den nye udtryksformer, der passer til vores tid.
Scroll to Top