Dansk millionstøtte forlænger Frelsens Hærs udviklingsprojekt i Malawi

Frelsens Hær i Danmark har gennem de seneste tre år stået bag udviklingsprojektet ‘LIFE’ i Malawi, som nu forlænges med yderligere tre år. Projektet, der hedder ‘Livelihood Improvement and Farmers Empowerment’ (LIFE), går således fra juli 2023 ind i sin anden fase.

Formålet med projektet er at skabe bedre livsvilkår, fødevaresikkerhed og økonomisk selvstændighed for 4500 landmænd i Malawi, hvoraf 60 procent er kvinder.

Udvikling af nye metoder

Som en del af projektet er der opført 10 vandpumper, som sikrer rent drikkevand hele året.

Trods en række startvanskeligheder, blandt andet som følge af Covid-19, har projektet hidtil gjort en stor forskel og vist et stort potentiale.

Eksempelvis er der i forbindelse med projektet blevet udført 10 vandboringer, som udover dyrkning af jorden har forbedret faktorer som sundhed, sanitet og hygiejne. Hertil kommer nye metoder til dyrkning og gødning af jorden samt nye opsparings- og investeringsmuligheder.

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), der hidtil har støttet projektet, har således doneret knap en million kroner til indsatsen i de næste tre år.

Lucy, der er mor til syv børn, viser stolt høstresultatet fra sit jordstykke.

Håbet med forlængelsen er blandt andet:

  • at 80 procent af de 4500 landmænd må se en forbedret fødevareproduktion, øget fødevaresikkerhed og forbedret adgang til vand.
  • at 80 procent af de 4500 landmænd må opleve en forbedret adgang til finansiering samt opsparing og vil kunne investere deres opsparing i køb af landbrugsprodukter og redskaber.
  • at 60 procent af kvinderne må kunne deltage mere ligeværdigt i både hjemmet og landbruget, og at mændene i projektet vil få en mere ligeværdig og respektfuld indstilling til kvinderne.
  • at hver landmand må blive i stand til at opnå det fulde potentiale af en jordlod på 16 gange 39 meter. Et areal, der potentielt kan give en høst på 20 sække hvid majs á 50 kilo. Det svarer til et udbytte, der kan brødføde en familie på seks personer, hvilket er gennemsnittet i Malawi.

90 procent bor i landdistrikter

En jordlod på 16 gange 39 meter kan potentielt give en høst på 20 sække hvid majs á 50 kilo. Det svarer til et udbytte, der årligt kan ernære en familie på seks personer.

Det anslås, at omkring 90 procent af landets knapt 20 millioner indbyggere bor i landdistrikter, og at cirka 65 procent lever under fattigdomsgrænsen.

Frelsens Hær i Malawi har derfor et stort fokus på landbrug og fødevaresikkerhed, hvilket projekt ’LIFE’ udgør et væsentligt bidrag til.

Udviklingsprojektet, hvis anden fase støttes med 992.994 kroner fra CKU, strækker sig fra 1. juli 2023 til 31. maj 2026.

Læs mere

Fra Danmark ledes projektet af Frelsens Hærs leder for international udvikling, Pavla Lydholm. Hun besøgte i maj sidste år Malawi og skrev om sine oplevelser i artiklen ’Malawi – hjertet i Afrika’, som er tilgængelig online ved at klikke her.

Scroll to Top